Wednesday, August 30, 2017

മണ്ണില്‍ തൊടാത്ത ‘മുന്നേറ്റ’ങ്ങള്‍


ഭൂമിയും കാര്‍ഷിക പരിഷ്കരണവും\പഠനം

കേരളം എന്നെങ്കിലും ഭൂപ്രശ്നത്തെ അതിന്‍െറ ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളത്തെി നില്‍ക്കുന്ന ‘വികസന’ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഭൂമിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ജാതിരഹിത, സ്വാശ്രിത കേരളത്തിന്‍െറ സൃഷ്ടിക്ക് ഭൂപ്രശ്നം ഇനിയെങ്കിലും നേരാംവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? -ഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു


മണ്ണില്‍ തൊടാത്ത ‘മുന്നേറ്റ’ങ്ങള്‍

ആര്‍.കെ.ബിജുരാജ്1
ഒരു സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്താന്‍ ഏറ്റവും നല്ല അളവ്കോല്‍ ആ സമൂഹത്തിലെ ഭൂബന്ധങ്ങളാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിന് തങ്ങള്‍ മുന്നേറി, പുരോഗമിച്ചു, വികസിച്ചു എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടാന്‍ കഴിയണമെങ്കില്‍ അവിടുത്തെ ഭൂബന്ധങ്ങളില്‍ ഗുണപരമായ മാറ്റം ആ ജനത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഭൂരഹിതരായ ആയിരക്കണക്കിന് പേര്‍ നിലകൊള്ളുമ്പോള്‍, ഭൂമി കുറച്ചാളുകളുടെ കൈവശം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍,  സമൂഹത്തിലെ ഭൂ ഉടമസ്ഥ മൊത്തം പുരുഷന്മാരുടെ കൈവശം തന്നെയായിരിക്കുമ്പോള്‍ ആ  സമൂഹം പുരോഗിച്ചെന്നും ജനാധിപത്യവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പറയുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. ആ തലത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ കേരളത്തിന്‍െറ വികസന, പുരോഗമന അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയില്‍ തട്ടിതെറിക്കുന്നതുകാണാം. കാരണം ലളിതമാണ്. കേരളം ഇന്നുവരെ ഭൂപ്രശ്നം ഒരര്‍ത്ഥത്തിലും ശരിയായ വണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.വൈകിയവേളയിലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഭൂ പ്രശ്നം ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മള്‍ തുടങ്ങേണ്ടത് വളരെ പിന്നില്‍ നിന്നാണ്. അതിനാദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ചരിത്രമാണ്.
കൊളോണിയല്‍-ജന്മിത്വകാലഘട്ടത്തിലും തുടര്‍ന്നും  കൃഷിയായിരുന്നു കേരളത്തിന്‍െറ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ (ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്‍െറ മുഖ്യ വരുമാനം സേവന മേഖലയില്‍ നിന്നാണ്).  കൊളോണിയല്‍ കാലത്ത് കോളനികളില്‍ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയ ചെലവില്‍ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്വം പ്രഥമ സ്ഥാനം നല്‍കിയത്. വികസനം തടയുക, കൊള്ള ചെയ്യുക എന്ന തന്ത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉല്‍പാദനശക്തികളുടെ സ്വാഭാവിക വികാസത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷിയെയും തടഞ്ഞ്്  സാമ്രാജ്യത്വം ജന്മി-നാടുവാഴി വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുമായി സന്ധിചെയ്തും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചും നിലകൊണ്ടു. അതിന്‍െറ ഭാഗമായി കാര്‍ഷിക മേഖലയെ ക്രമാതീതമായ നികുതി പിരിവുകളാലും മറ്റും തകര്‍ത്തു. ഇതിനെതിരെ, കാര്‍ഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമരം ഉയരുന്നത് 1700 കളുടെ അന്ത്യപാദത്തില്‍ തുടങ്ങി 1805 വരെ നീണ്ട ഒന്നാം കുറിച്യ കാര്‍ഷിക കലാപത്തിലാണ്. തുടര്‍ന്ന് 1812 ല്‍ രണ്ടാം കുറിച്യ കലാപവും നടന്നു. പക്ഷേ, ആ കലാപങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ച നികുതിപിരിവ്, വിളവിന്‍െറ പങ്കുവയ്ക്കല്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറുത്തുനില്‍പ് പോരാട്ടത്തില്‍ ഒതുങ്ങി. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായി കൊളോണിയല്‍ അധികാരികള്‍ വയനാട്ടിലും മലബാറിലെ മറ്റിടങ്ങളിലുമായി തോട്ടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ മേഖലയില്‍ ജന്മിത്വ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് പുറത്താണ് തോട്ടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വതന്ത്രകൂലിവേല കുറച്ചൊക്കെ അവര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.  അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ പോലും ഭക്ഷ്യവിളയെ സാധ്യമാകുന്നത്ര നികുതി പിരിവുകള്‍ ചുമത്തി തകര്‍ക്കാനും കൊളോണിയല്‍ അധികാരികള്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.കുറിച്യരുടെ  ഒന്നാം കാര്‍ഷിക കലാപത്തില്‍ അവര്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടി തോട്ടതിന്‍െറ ഒരു ഭാഗം നശിപ്പിച്ചതും ചരിത്രം. പക്ഷേ,  ഭൂമി തങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുകിട്ടേണ്ടതിന്‍െറ അവശ്യതയിലൂന്നിയ ഭൂമിയുടെ അധികാരം എന്ന വിഷയം കുറിച്യ കലാപത്തില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടില്ല.
പിന്നീട് അയ്യങ്കാളിയുടേതടക്കം നടന്ന അടിസ്ഥാന ജാതി-വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, കൃഷിഭൂമി  എന്ന ആവശ്യം അയ്യങ്കാളിയുടേതടക്കമുള്ള സമരങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നില്ല.  അയ്യങ്കാളിയുടെ കാലത്തും അതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഭൂമി അനുവദിച്ചുതരണമെന്ന് ദലിതര്‍ രാജാധികാരത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ ഘട്ടത്തിലും ഭൂപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് താമസിക്കാനുള്ള ഭൂമി എന്നതലത്തിലാണ്. അതായത് നവോഥാന പോരാട്ട കാലഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമി എന്നതിന് അര്‍ത്ഥം കല്‍പിക്കപ്പെട്ടത് താമസിക്കാനുള്ള ഭൂമിയെന്ന പരിമിത തലത്തിലാണെന്നര്‍ത്ഥം. സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാതിരുന്ന ദലിതര്‍ക്ക് അടിയന്തര ആവശ്യമായിരുന്നത് താമസിക്കാനുള്ള കൂരയാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ആ ആവശ്യം ന്യായമായിരുന്നു.  മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് നിര്‍വചന പ്രകാരം  ഉല്‍പാദനോപാധിയെന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തിന്‍െറ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധ്വാനോപാധികളുടെയും അധ്വാനത്തിന്‍െറ വിഷയസ്തുക്കളും ചേര്‍ന്നതാണ് . കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ഭൂമിയാണ് പ്രഥാന ഉല്‍പാദനോപാധി. അതിന്‍െറ  ഉടമസ്ഥരാകുക, അതില്‍ അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നതാണ്  ജന്മി-നാടുവാഴിത്ത ഘട്ടത്തിലും, കാര്‍ഷിക അടിത്തറ പ്രബലമായ ഘട്ടത്തിലും പ്രധാന വിമോചന ചുവട്വയ്പ്പ്. കാരണം ദലിതരുടെയും മറ്റ് മര്‍ദിതരുടെയും വിമോചനത്തിന് ഈ ഉല്‍പാദന ഉപാധിയുടെ ഉടമസ്ഥത പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍ എന്നത്  മര്‍ദിതരുടെ ബലപ്രയോഗത്തിന്‍െറ രാഷ്ട്രീയമാണ്. സായുധമായ ഒരു  കാര്‍ഷിക വിപ്ളവ പരിപാടി മുന്നോട്ടുവച്ചാലെ അത്തരം മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകൂ. അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം ഉയരാത്തതിന് ചരിത്രപരമായ ചില പരിമിതകളുമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത മറന്നുകൂടാ. നാടുവാഴിത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ദലിതരടക്കമുള്ള അടിയാന്മാരും കുടിയന്മാരും ഭൂമിയുമായും ജന്മിയുമായി പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികേതരവുമായ ചൂഷണ ചങ്ങലകളാല്‍ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണിരുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ സമഗ്രമായ ഒരു വിമോചന പദ്ധതിയില്ലാത്തിടത്തോളം ഭൂ അധികാര പ്രശ്നം ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ അടിസ്ഥാന വര്‍ഗ-ജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അത് ഒരു ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിന്‍േറതുകൂടിയായ പരിമിതിയാണ്.  എന്നാല്‍ തന്നെയും കൃഷിഭൂമി എന്ന തലത്തില്‍ ഭൂപ്രശ്നം നവോഥാന കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെടാതിരുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി തുടരും.
മലബാറില്‍ 1921 ല്‍ നടന്ന കാര്‍ഷിക കലാപത്തില്‍ ജന്മിമാര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഭൂമിക്കുമേലുള്ള അധികാരം എന്ന വിഷയം അവിടെയും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയാധികാരം എന്ന നിലയില്‍ ഖിലാഫത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഒരു ഭൂ-കാര്‍ഷിക പരിഷ്കരണ പദ്ധതിയിലല്ല ആ കലാപവും നടന്നത്. അതായത്  1940 കളുടെ തുടക്കം വരെ ഭൂമി  ഒരിക്കലും ഉല്‍പാദനോപാധി എന്ന നിലയില്‍ സമരാവശ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല.
കേരളത്തില്‍ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമെന്ന നിലയില്‍ പൊതുസമൂഹത്തില്‍ ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്.  റഷ്യന്‍, ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റുധാരയുടെ തുടര്‍ച്ചയായി ഭൂപ്രശ്നം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ കേരളത്തില്‍ ഉന്നയിച്ചത് ‘കൃഷി ഭൂമി കര്‍ഷകന്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഈ മുദ്രാവാക്യമുന്നയിക്കുമ്പോഴും ഗുരുതരമായ രണ്ട് തരം പാളിച്ചകള്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ വരുത്തി.ഒന്നാമത്, ആരാണ് കര്‍ഷകന്‍ എന്ന ഗൗരവമേറിയ ചോദ്യം കേരള സാഹചര്യത്തില്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ഭൂരഹിത കര്‍ഷകന്‍, കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി എന്നീ പദങ്ങള്‍ കേരളത്തിലുയര്‍ത്തുന്ന സങ്കീര്‍ണതപോലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ വ്യക്തമായി മനസിക്കിയില്ല.  വര്‍ഗവിശകലനപ്രകാരം ഭൂമിയില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല നാടുവാഴിത്ത കാലത്തെ (അര്‍ദ്ധകൊളോണിയല്‍-അര്‍ദ്ധനാടുവാഴിത്ത) കര്‍ഷകരില്‍ നല്ല പങ്കും. മണ്ണില്‍ പണിയെടുത്തിരുന്നത് അടിയാളന്മാരായിരുന്നു. അതായത് പുലയരടക്കമുള്ള ദലിതര്‍. ‘കൃഷിഭൂമി മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ’എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്, ‘കൃഷിഭൂമി കര്‍ഷകന് ’എന്ന പരിമിത സാധ്യതയുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കില്‍പോലും അതിന്‍െറ രാഷ്ട്രീയ- വിപ്ളവ പ്രയോഗമെന്നത് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലാണ്. ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്താല്‍ മാത്രം പോര അത നിലനിര്‍ത്തുകയും പുനര്‍വിതരണം  ചെയ്യുകയും വേണം. ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലും അത് നിലനിര്‍ത്തണമെങ്കിലും അധികാരം വേണം. ആ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക സായുധമായ- വിപ്ളവ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയം ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ബോധപൂര്‍വം തന്നെ വിട്ടുകളഞ്ഞു. പകരം അവര്‍ ശ്രമിച്ചത് നിയമവ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ ഭൂമി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതില്‍ ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു.  കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ നടത്തിയ കാര്‍ഷിക സമരങ്ങള്‍ ജന്മിമാരുടെ കൈവശമുള്ള ധാന്യങ്ങള്‍പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും വിതരണത്തിലുമൊതുങ്ങി. ഭൂമി ജന്മിവര്‍ഗത്തിന്‍െറ കൈയില്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നു.

2
കേരളത്തില്‍ ഭൂപ്രശ്നം പരിമിതമായെങ്കിലും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്  1957 ല്‍ ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തില്‍ അധികാരത്തില്‍ വരുന്നതോടെയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഭൂപരിഷ്കരണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടില്ളെന്നല്ല. കേരളത്തില്‍ നിലനിന്ന ഭൂബന്ധങ്ങളില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് 1957 ലെ ഭൂരിപഷ്കരണ നിയമനിര്‍മാണമാണ്. ഇതിന്‍െറ ആദ്യ ചുവടായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി കെ.ആര്‍. ഗൗരിയമ്മ 1957 ഡിസംബര്‍ 21 ന് നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച കാര്‍ഷിക ബന്ധബില്‍ അഥവാ ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്‍. ഗൗരിയമ്മ ബില്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പാര്‍ട്ടികകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുകളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ബില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എട്ട് മാസം മുന്‍പ്, ഏപ്രില്‍ 11 ന് കൈവശക്കാരെ ജന്മികള്‍ കുടിയാന്‍മാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തടയാന്‍ കുടിയിറക്ക് നിരോധന ഓര്‍ഡിനനന്‍സും മന്ത്രിസഭ ഇറക്കിയിരുന്നു.  ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കുടിയാന്‍മാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കിലല്ളെന്നും കുടുംബത്തിന് പരമാവധി 25 ഏക്കര്‍ കൈവശം വയ്ക്കാമെന്നുമുള്ള നിരവധി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയതായിരുന്നു ബില്‍.  ബില്‍ 1959 ജൂണ്‍ 11 ന് പാസായി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് വിമോചന സമരം ആരംഭിച്ചത്. സര്‍ക്കാറിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനാലും പിന്നീട് വന്ന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് (ഇതില്‍ 1967 ലെ ഇ.എം.എസ് സര്‍ക്കാരും ഉള്‍പ്പെടും) വ്യക്തമായ നിലപാട് ഇല്ലാത്തതിനാലും മറ്റും ബില്‍ നിയമമായത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് 1970 ജനുവരി ഒന്നിനാണ്. കുടികിടപ്പുകാരന് പുരയ്ക്കും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പത്തുസെന്‍റ് സ്ഥലത്തിനും അവകാശം നല്‍കും. ഈ ഭൂമിക്ക് പകരമായി അതിന്‍െറ വിഭവങ്ങളുടെ മാര്‍ക്കറ്റു വിലയുടെ നാലിലൊന്നു മാത്രമായിരിക്കും. ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി സര്‍ക്കാറും പകുതി പന്ത്രണ്ട് തവണകളായി കുടികിടപ്പുകാരനും നല്‍കിയാല്‍ മതി. ഉടമ പരിധിയില്‍ കവിഞ്ഞ് ഭൂമിയുള്ള ആളാണെങ്കില്‍ പ്രതിഫല തുക നാലിലൊന്നിനു പകരം എട്ടിലൊന്നു മാത്രമായിരിക്കുംമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്.  കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടായ കൃഷിഭൂമി കര്‍ഷകന് എന്ന തത്വം ഭൂപരിഷ്കരണത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഭൂമി ലഭിച്ചത് നായര്‍ അടക്കമുള്ള സവര്‍ണ്ണ കുടിയാന്മാര്‍ക്കാണ്. മണ്ണില്‍ പണിയെടുത്ത ദലിതരടക്കമുള്ളവര്‍ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു. അവര്‍ക്ക് ഭൂമി പേരിന് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. 25 ഏക്കര്‍ ഒരു കുടുംബത്തിന് കൈവശം വയ്ക്കാമെന്നതും തോട്ടം മേഖല ഭൂപരിഷ്കരണത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതും ഒരു ലൂപ്ഹോളായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഭൂപരിഷ്കരണം തത്വത്തില്‍ തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു.
1970 ല്‍ ഭൂപരിഷ്കരണം നിയമം നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കാന്‍ ഒരു കാരണം നക്സല്‍ബാരിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍െറ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തിന്‍ കീഴില്‍ കാര്‍ഷിക വിപ്ളവം എന്ന ആഹ്വാനം കേരളത്തിലെങ്ങും മുഴങ്ങിയതാണ്. കാര്‍ഷിക വിപ്ളവത്തിന്‍െറ അജണ്ട എന്നത് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലും വിതരണം ചെയ്യലുമാണ്. തലശ്ശേരി-പുല്‍പ്പള്ളി കലാപവും മറ്റ് നക്സലൈറ്റ് ശ്രമങ്ങളും ഇനിയും ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാതിരുന്നാലുള്ള അപകടത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി.  1960 കളുടെ അവസാനം നക്സലൈറ്റുകള്‍ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലിന്‍െറ രാഷ്ട്രീയം നിലമ്പൂരില്‍ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.പാലാ സ്വദേശി ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍ഷക സമരമാണ് നിലമ്പൂരില്‍  ശക്തമായത്. മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നീലഗിരി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഗൂഡല്ലൂരിലെ പ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്നു ചാണ്ടി .നിലമ്പൂര്‍ കോവിലകത്തിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കര്‍ വനഭൂമി സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കര്‍ഷകരെ കുടിയിറക്കാന്‍ കോവിലകത്തിന്‍്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശ്രമം നടന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭൂവുടമകളും കൂടി കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ മര്‍ദനം അഴിച്ചുവിടുന്നത് പതിവായി.
പുളപ്പാടം മേഖലയില്‍ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കുഞ്ഞാലി എന്ന നേതാവിന്‍െറ നേതൃത്വത്തില്‍ ഭൂസമരം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍,  ഏതെങ്കിലും ജന്മിയുടെ ഭൂമി കൈയേറി കുടില്‍ കെട്ടി താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് കൂടുതല്‍ നല്ല മറ്റൊരു ഭൂമിയുണ്ടെന്നും അവിടം കൈയേറാമെന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുടിയിറക്കി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കുഞ്ഞാലിയും മറ്റും നയിക്കും. ഇത്തരത്തിലെ ചില തട്ടിപ്പുകള്‍ ഭൂ ഉടമകള്‍ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നത്  ചാണ്ടിയുള്‍പ്പടെയുള്ള കര്‍ഷക പ്രവര്‍ത്തകരും കര്‍ഷകരും തുറന്ന് എതിര്‍ത്തു. പൂളപ്പാടത്ത്  ഒരു ജന്മി തന്‍േറത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കൈക്കലാക്കിയ ഭൂമി ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൈയേറി. ഭൂ കൈയേറ്റം നടത്തും മുമ്പ് ജന്മിയുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് തോക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ തീരുമാനിച്ചു. അല്ളെങ്കില്‍ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ തോക്കുമായി ജന്മിയും ഗുണ്ടകളും എത്തും. തോക്ക്, അരിവാള്‍, നീളമുള്ള വടികള്‍ എന്നിവ ഏന്തി സ്ത്രികളടക്കമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ജാഥയായി വീട്ടിലത്തെി ജന്മിയെ വളഞ്ഞു. തോക്കിനായി വീടു മുഴുവന്‍ തിരഞ്ഞു. എന്നാല്‍, തോക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്തെങ്കിലും തരത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞാല്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയതില്‍ പത്തേക്കര്‍ ജന്മിക്ക് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍. ഭൂരഹിത കര്‍ഷകര്‍ പൂളപ്പാടത്ത് നൂറിലധികം ഏക്കര്‍ കൃഷിഭൂമി കൈയ്യേറി കുടില്‍ കെട്ടി താമസമാക്കി. സമരാസൂത്രണത്തില്‍ ഗുരുതര വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിച്ചതിനാല്‍, ഒട്ടും നിനച്ചിരിക്കാത്ത നിമിഷത്തില്‍ പൊലീസ് ചാണ്ടിയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജാമ്യത്തിലറങ്ങിയ ചാണ്ടിയെ  രണ്ടാം ദിനം, 1969 ഒക്ടോബര്‍ 7 ന് സി.പി.എം. നേതൃത്വത്തിലുളള സംഘം വെട്ടികൊലപ്പെടുത്തി.  ഇതോടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍  മുഖ്യ ഉള്ളടക്കമായ കാര്‍ഷിക വിപ്ളവ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ മങ്ങലേറ്റു.
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് വേഗമേറ്റാന്‍ മറ്റു ചില കാരണങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. 1967 ല്‍ അധികാരത്തിലത്തെിയ  ഇ.എം. ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്‍െറ സപ്തകക്ഷി സര്‍ക്കാരിനും ഭൂപരിഷ്കരണം നിയമമാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. സര്‍ക്കാരിന്‍െറ പതനത്തിന് ശേഷം  കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കണമെന്ന ആവശ്യം സി.പി.എം.വീണ്ടും   ഉന്നയിച്ചു. ഭേദഗതി നിയമമാക്കാനും നടപ്പാക്കാനും ഏതൊക്കെ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം എന്നതിനെതിനെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കാന്‍  1969 ഡിസംബര്‍ 12 ന് ആലപ്പുഴ അറവുകാട് ക്ഷേത്രമൈതാനിയില്‍  കര്‍ഷകരുടെയും കര്‍ഷത്തൊഴിലാളികളുടെയും യോഗം ചേര്‍ന്നു.  കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ലില്‍ കൃഷിക്കാര്‍ക്കും ഭൂരിഹിരതായ കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നല്‍കിയ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും 1970 ജനുവരി 1 മുതല്‍ നടപ്പില്‍ വന്നതായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.  പാട്ടവും വരവും പാട്ടകുടിശ്ശികയും നല്‍കുന്ന സമ്പ്രദായം പറ്റില്ല, എന്നാല്‍, ഭൂപരിഷ്കരണബില്‍ അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നല്‍കുമെന്നും സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചു. സമ്മേളനത്തില്‍ എ.കെ.ജി  പ്രത്യക്ഷ സമര നടപടികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.  1970 ജനുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ  കേരളമെമ്പാടും കുടികിടപ്പുകാര്‍ ഭൂമിയില്‍ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു.  തങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പത്തുസെന്‍റ് ഭൂമി അവര്‍ വേലികെട്ടി തിരിച്ചു. സ്വന്തമായ ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വിഭവങ്ങള്‍ പറിച്ചെടുത്തു.
സമരം തുടങ്ങി ആദ്യ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലോയി ഒന്നരലക്ഷത്തോളം പേര്‍ കുടികിടപ്പ് അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു.തുടര്‍ ദിവസങ്ങളിലും കുടികിടപ്പു സമരം തുടര്‍ന്നു. പൊതുവെ സമരക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇടപെടല്‍ സമാധാനപരമായിരുന്നു.  എന്നാല്‍ സമരത്തിനു നേര്‍ക്ക് പലയിടത്തും ജന്മിവിഭാഗങ്ങള്‍ എടുത്ത സമീപനം അക്രമസ്വഭാവത്തോടെയായിരുന്നു. സമരക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പലയിടത്തും പൊലീസ് ലാത്തിചാര്‍ജ് നടത്തി.  നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ കുടികിടപ്പുകാരും ജന്മിമാരും അവരേര്‍പ്പെടുത്തിയ ഗുണ്ടകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ചിലയിടത്ത് സമരക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
കുടികിടപ്പ് സമരത്തെ വിശകലനം ചെയ്താല്‍ അതില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള 10 സെന്‍റ് സ്ഥലം എന്ന ആവശ്യമാണ് എന്നു കാണാം. 10 സെന്‍റ്  ഒരിക്കലും കൃഷിഭൂമി എന്ന ആവശ്യത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. ഒരു കുടുംബത്തിന് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ മതിയായ ഭൂമി എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നു ചുരുക്കം. 10 സെന്‍റ് എന്ന ആവശ്യം ഭൂമി സമം വീട്വയ്ക്കാനുള്ള ഇടം എന്ന സമവാക്യത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി. മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കാനായിരുന്നില്ല കുടികിടപ്പ് സമരവും എന്നര്‍ത്ഥം.
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം 1970 ജനുവരി ഒന്നിന് കേരളത്തില്‍ പാസാക്കുമ്പോള്‍ വ്യക്തികള്‍ക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഭൂമിക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിധിയില്‍ കൂടുതലുള്ള ഭൂമി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണം. മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂരഹിതരര്‍ക്കും ഭൂരഹിത കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു സി.പി.എം ഉന്നയിച്ചത്. സ മാനചിന്താഗതിയുള്ള കെ.ടി.പി, കെ.എസ്.പി. സംഘടനകളുമായി ആലോചിച്ചും ഒന്നിച്ചുമായിരുന്നു മിച്ചഭൂമി സമരത്തിന് സി.പി.എം.നേതൃത്വം കൊടുത്തു.
1969ല്‍ നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത് 1963 മുതല്‍ നടന്ന എല്ലാ മിച്ചഭൂമി കൈമാറ്റങ്ങളും റദ്ദായതായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ്. മാര്‍ച്ച് 31 ന് മുമ്പ് മിച്ചഭൂമിയുടെ കണക്ക് നല്‍കാത്തവര്‍ക്ക് 200 രൂപ പിഴശിക്ഷ നല്‍കാനും അതും കഴിഞ്ഞും നല്‍കുന്നില്ളെങ്കില്‍ ദിവസം 50 രൂപ പിഴ ഇടാക്കാനും നിയമത്തില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. നല്‍കിയ കണക്ക് തെറ്റാണെങ്കില്‍ 1000 രൂപ പിഴ ഇടാക്കാം. എന്നാല്‍, ആരുടെയും പേരില്‍ നടപടിയുണ്ടായില്ല. അക്രമനികുമതികള്‍ പിന്‍വലിക്കുക, ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുക, 25,000 രൂപ വരെ നഷ്ടപരിഹാരം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുക, കര്‍ഷകതൊഴിലാളി സംരക്ഷണ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ ഒമ്പതാം ഷെഡ്യൂളില്‍ പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സി.പി.എം മുന്‍ കൈയില്‍ നടന്ന മിച്ചഭൂമിസമരം. 1972 മെയ് 25 മുതല്‍ മിച്ചഭൂമിയില്‍ കൊടി നാട്ടല്‍ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് 11 സ്ഥലങ്ങളിലായി പതിമൂവായിരത്തിലധികം ഏക്കര്‍ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. അതനുസരിച്ച് മിച്ചഭൂമി കൈയേറല്‍  ആഴ്ചകള്‍ നീണ്ടുനിന്നു. ആഗസ്റ്റ് 10ന് നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ ചില കാര്യങ്ങളില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക്  ഗവണ്‍മെന്‍റ് സന്നദ്ധമായി. അന്ന് സമരസമിതി പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന വായിക്കേണ്ടതാണ്. ‘‘കഴിഞ്ഞ 80 ദിവസമായി നടന്നുവരുന്ന മിച്ചഭൂമി സമരം ഗവണ്‍മെന്‍റ്നല്‍കിയ ഉറപ്പുകളുടെഅടിസ്ഥാനത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിയവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്: സമരസമിതി വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മിച്ചഭൂമി  പ്രത്യേക പരിഗണ നല്‍കിയ ഏറ്റെുക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഭൂവുടമകള്‍ നല്‍കുന്ന മിച്ചഭൂമിയുടെ കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സ്നേഹവാല്‍സല്യത്തിന്‍െറ പേരിലുള്ള കൈമാറ്റം പരിമിതപ്പെടുത്തും.  ആറ് ഏക്കറില്‍ കൂടുതല്‍ ഭൂമിയുള്ള വ്യക്തികളും 12 ഏക്കറില്‍ കൂടുതലുള്ള കുടുംബവും മിച്ചഭൂമിയില്ളെങ്കിലൂം സര്‍ക്കാരിന് കണക്കുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അവര്‍ക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ തടവുശിക്ഷ നല്‍കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. കുടികിടപ്പുകാരന്‍െറ ആദ്യ നഷ്ടപരിഹാരം ആദ്യ ഗഡു അടയ്ക്കേല്‍തിന്‍െറ കാലാവധി ആറുമാസം കൂടീ നിട്ടും. ഭൂവിതരണത്തിന് ജനകീയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍, പാട്ടകുടിശ്ശിക റദ്ദുചെയ്യുക, ജന്മിത്വം പ്രതിഫലം കൂടാതെ അവസാനിപ്പിക്കുക, 25000 ല്‍ താഴെ നഷ്ടപ്രതിഫലം കൂടാതെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ചെറുകിട ഉടമകള്‍ക്ക് പ്രതിഫലം സര്‍ക്കാര്‍ കൊടുക്കുക എന്നിവ അംഗീകരിച്ചില്ല.80 ദിവസം നീണ്ട സമരത്തില്‍ 711 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 1,86,588 ഏക്കര്‍ മിച്ചഭൂമി ചുണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്്''. ഫലത്തില്‍ മിച്ചഭൂമി സമരവും കര്‍ഷകന് ഗുണം ചെയ്തില്ല. മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭൂമി എന്ന ആവശ്യവും നടപ്പായില്ല. ഭൂമി ‘ചൂണ്ടിക്കാണിക്കല്‍’ മാത്രമാണ് നടന്നത്.മറ്റൊരര്‍ത്ഥത്തില്‍ മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവരെ  സി.പി.എം കുടികിടപ്പ്, മിച്ചഭൂമി സമരങ്ങളുടെ പേരില്‍  വഞ്ചിച്ചു.
ദലിതര്‍, ആദിവാസികള്‍ എന്നിങ്ങനെ അടിസ്ഥാന ജാതി -വര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂമി തങ്ങളുടെ നിലനില്‍പിന് അടിയന്തരാവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ ഭൂമി ആവശ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ കണ്ടത് ഭൂമി സമം വീട് എന്ന തലത്തിലാണ്. മണ്ണില്‍പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭൂമി നല്‍കുന്നതിന് പകരം അവര്‍ക്ക് വീട് വക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായ ം നല്‍കലും വീടുവച്ചുനല്‍കലുമായി നടപടി ചുരുങ്ങി.  അങ്ങനെ ദലിതര്‍ ലക്ഷം വീടുകോളനികളിലേക്കും മൂന്ന് സെന്‍റ് കോളനികളിലേക്കും ആട്ടിപായിക്കപ്പെട്ടു. അത്യന്തികമായി കൃഷിഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ദലിതര്‍ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു.
ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയതോടെ ഭൂപ്രശ്നം അവസാനിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സി.പി.എം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍  പക്ഷേ സമഗ്രമായ കാര്‍ഷിക പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാന്‍  ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധയൂന്നിയില്ല.   ശാസ്ത്രീയകൃഷിരീതി, ജലസേചനം, വളം, വിത്ത് എന്നിങ്ങനെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തില്‍  ഒരിക്കലും കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ഭരണകൂട ഇടപെടലുമുണ്ടായില്ല. ഫലത്തില്‍ കൃഷിക്ക് പ്രതികൂലമായ രീതിയിലാണ് ഭരണകൂട-സാമ്രാജ്യത്വ സമീപനം എന്നും നിലകൊണ്ടത്.

3
‘കൃഷി ഭൂമി കര്‍ഷകന്’ എന്ന തിന് പകരം ‘കൃഷിഭൂമി മണ്ണില്‍പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യം 1980 കളുടെ മധ്യത്തില്‍ സി.ആര്‍.സി, സി.പി.ഐ (എം.എല്‍) അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളും തുടര്‍ന്ന് കേരള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി പോലുള്ള ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളും ഉന്നയിച്ചുവന്നു.  എന്നാല്‍, ഭൂപ്രശ്നം കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും സജീവമായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത് 1990 കളുടെ മധ്യത്തില്‍ ആദിവാസി ഭൂനിമമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 1996 ല്‍ കേരളം ആദിവാസികളുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് അവരെ വംശഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിയമഭേദഗതി വരുത്തി. അതിന് നിയമസഭയിലെ ഒരംഗം ഒഴിച്ച് (കെ.ആര്‍.ഗൗരിയമ്മ) എല്ലാ എം.എല്‍.എമാരും അംഗീകാരം നല്‍കി. ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട അവര്‍ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുനല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നതായിരുന്നു 1975 ലെ ആദിവാസി ഭൂനിയമം. സ്വന്തം മണ്ണില്‍ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഭൂമി തിരിച്ചുനല്‍കുന്ന ഈ നിയമം സാധ്യമായത് തന്നെ ആദിവാസികളുടെ നീണ്ടകാലപോരാട്ടത്തിന്‍െറയും ഡോ. നല്ല തമ്പി തോറ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിന്‍െറയും ഫലമായിട്ടായിരുന്നു. ഈ നിയമമാണ് നിയമസഭ അട്ടിമറിച്ചത്. ഇവിടെ ഭൂപ്രശ്നം കൃത്യമായി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഭൂമിയും, ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമിയും എന്ന തലത്തില്‍. സി.പി.എം. അടക്കമുള്ള ‘ഇടതുപക്ഷം’ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഭൂമിക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ടു. അതായത് ഭൂ പ്രശ്നം എന്നത് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെതല്ല, കുടിയേറിയവരുടേതായി മാറി.  ആദിവാസികള്‍ക്ക് അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമിയെന്നത് കൃഷിഭൂമി കൂടിയായിരുന്നു.  ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്  സി.കെ. ജാനുവിനെപ്പോലുള്ള ആദിവാസി നേതാക്കളും സി.പി. ഐ (എം.എല്‍)റെഡ് ഫ്ളാഗ് , സി.പി.ഐ  (എം.എല്‍) ജനശക്തി അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും  ഭൂപ്രശ്നം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച് സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നത്.
ആദിവാസി ഭൂപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് തലങ്ങളിലാണ്. 1. നിയമപരമായി ഭൂമിയില്‍ അവകാശം ഉന്നയിക്കുക. 2. ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍ പോലുള്ള പ്രതീകാത്മ സമരങ്ങള്‍ ചെയ്യുക. 3. ഭൂപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാറില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുക. ഇവിടെയും ഒരു കാര്‍ഷിക വിപ്ളവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍ നടന്നില്ല.സമരക്കാര്‍ക്ക് ഭൂവിഷയം കാര്‍ഷിക പ്രശ്നമായി ഉന്നയിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല.
വയനാട്ടിലെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍ പ്രതീകാത്മക സമരങ്ങളില്‍ നിന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്  മുന്നില്‍ കുടികെട്ടല്‍, മുത്തങ്ങ സമരങ്ങളിലേക്ക് ആദിവാസികള്‍ നീങ്ങി. ഇത് ഭൂ പ്രശ്നത്തിന്‍െറ പ്രാധാന്യം ഉയര്‍ത്താന്‍ പര്യാപ്തമായിരുന്നെങ്കിലും ചില വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിച്ചു. ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി (ഇതില്‍ നല്ല പങ്കും കൃഷിഭൂമിയാണ്) തിരിച്ച് നല്‍കണമെന്നതിന് പകരം ‘പകരം ഭൂമി ’എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് സമരക്കാര്‍ തന്നെ ചുവടുമാറ്റി. അതിന്‍െറ ഭാഗമായി സര്‍ക്കാര്‍-വനഭൂമി കൈയേറലിലേക്ക് സമരം മാറി. മുത്തങ്ങ സമരത്തില്‍ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലിന്‍െറ പ്രശ്നം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ‘പകരം ഭൂമി’ എന്ന തത്വത്തിന്‍െറ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ സമരപദ്ധതികളില്ലാതെയയാണ് നടന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ സമരത്തിന് മുന്നോട്ടുപോവുക എളുപ്പവുമല്ലായിരുന്നു.  റെഡ്ഫ്ളാഗ്, ജനശക്തി അടക്കമുള്ള നക്സലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാകട്ടെ അവരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കല്‍ പ്രതീകാത്മക പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഒതുക്കി. തൃശൂരിലടക്കം പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി  നക്സലൈറ്റുകള്‍ക്ക് നിലനിര്‍ത്താനായില്ല എന്നല്ല. പലയിടത്തും ഭരണകൂടം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നിര്‍ബന്ധിതരായി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തവര്‍ക്ക് പതിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, പൊതുവില്‍ നോക്കിയാല്‍ ആദിവാസിഭൂപ്രശ്നത്തെ കേരളത്തിന്‍െറ സജീവ സമരാവശ്യമായി മാറ്റാന്‍ അവര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് 12,435 ആദിവാസി ഭൂരഹിതര്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്‍ 2017 മെയ് അഞ്ചിന് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചത്(മാധ്യമം ദിനപത്രം 2017 മെയ് 6). ഇതില്‍ 5745 പേര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാലന്‍ പറയുന്നു. ഭൂരഹിതര്‍ എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വിശേഷണത്തിന്‍െറ അടിസ്ഥാനം സ്വന്തം പേരില്‍ ഭൂമിയില്ലാത്തവരും സ്വന്തം പേരില്‍ വീടില്ലാത്തവരുമാണ്. ആദിവാസികളുടെ വാസമേഖലയ്ക്ക് പുറത്തോ അകത്തോ എവിടെയെങ്കിലും സ്വന്തമായി മൂന്ന് സെന്‍റും അതില്‍ ഒരു കൊച്ച് കൂരയും വച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറിയാല്‍ അതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കില്‍ ആ കുടുംബം ഭൂഉടമസ്ഥരായി മാറും. എന്നാല്‍, ഇതല്ല ആദിവാസികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ യുള്ള മര്‍ദിതര്‍ ഉന്നയിച്ചത്. സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാന്‍ മതിയായ അത്രയും ഭൂമിയും വാസസ്ഥലവുമാണ്.
ഭൂഅധികാരത്തിന്‍െറ പ്രശ്നം കുറച്ചെങ്കിലും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ചെങ്ങറയിലാണ്. കൃഷിഭൂമി എന്ന ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍, സര്‍ക്കാരും പൊതുസമൂഹവും ചെങ്ങറ സമരത്തെകണ്ടത് കേവലം വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥമില്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നമായും ഭൂരഹിതരായ ചിലരുടെ പോരാട്ടവുമായാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തുതീര്‍പ്പ് വ്യവസ്ഥകളില്‍  ഒരു കൃഷി പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത പാറക്കെട്ടുകള്‍ നിറഞ്ഞ ഇടം വീട് വയ്ക്കാനായി  തെരഞ്ഞെടുത്ത് ദലിതരില്‍ ഒരു വിഭാഗം ചെങ്ങറ വിട്ടത്. കേരളത്തിലെ പൊതു സമൂഹവും ‘ഇടതുപക്ഷ’ സര്‍ക്കാരുകളും ദലിതരുടെ ഭൂപ്രശ്നത്തെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് വീട്വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം അനുവദിക്കേണ്ടതിന്‍െറ  മാത്രം പ്രശ്നമായാണ്. വൈകിയാണെങ്കിലും ദലിതര്‍ ‘ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരേക്കര്‍ ഭൂമി ’എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയുടെ ‘തിരുവനന്തപുരം ചലോ’ പ്രകടനത്തിന്‍െറ ഭാഗമായാണ് ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നത്. മൂന്നാറിലെ പൊമ്പിളൈ ഒരുമൈ പോലുള്ള സംഘടനകള്‍ ഒരേക്കര്‍ ഭൂമി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നല്ല സൂചനയാണ്. പക്ഷേ  ഇത് സമഗ്രമായ ഒരു  കാര്‍ഷിക സമര പരിപാടിയായോ, ഭൂഅധികാര പ്രശ്നമായോ, ഉല്‍പാദന ഉപാധിയുടെ ഉടമസ്ഥ തലത്തിലോ ഒക്കെ വികസിക്കുമോയെന്നത്  കാത്തിരുന്ന് കാണണം.
കേരളത്തില്‍ ഭൂമിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആദിവാസികള്‍ക്കും ദലിതര്‍ക്കും ഭൂമി അനുവദിക്കാത്തത് എന്നു മാത്രം കരുതരുത്. ടാറ്റ,ഹാരിസണ്‍ അടക്കമുള്ള കോര്‍പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും വന്‍കിടതോട്ട ഉടമകളും, ഭൂപ്രഭുക്കളും കൂടി കേരളത്തിലെ ഭൂമിയില്‍ നല്ല പങ്ക് കൈവശം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.  മൂന്നാറില്‍ ടാറ്റയുടെ കൈവശം മാത്രം 83,000  ഏക്കര്‍ ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 2017 മെയ് 7-13).

4

കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷിക മേഖലയെയും അതിലെ ഭൂബന്ധങ്ങളെയും പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോള്‍ ചില പ്രവണതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതും ചില പുതിയ പ്രവണതകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നതും കാണാം.  നമുക്ക് അവയെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

1. സമകാലിക അവസ്ഥയില്‍ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ ലഭിക്കുന്ന എന്ന ലക്ഷ്യം സാമ്രാജ്യത്വം നിലനിര്‍ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്ന വിപണിയാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് പ്രധാനം. ചൂഷണത്തിന്‍്റെ സാമൂഹിക അടിത്തറയായി ജന്മിത്വം തുടര്‍ന്നാല്‍, ചുവപ്പന്‍ വിപ്ളവം തങ്ങളുടെ കൊള്ളയാകെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് സാമ്രാജ്യത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുതിച്ചുയര്‍ന്ന ഉല്‍പ്പാദനത്തോടെ തങ്ങളുടെ വിപണികളില്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ കാര്‍ഷികവേശങ്ങളുടെയുടെ യന്ത്രങ്ങളുടെയും അമിതഭാരം ലഘൂകരിക്കാന്‍ ഇവിടുത്തെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിക്കനുകൂലമായ വിധത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷിയെയും ഉല്‍പ്പാദനശക്തികളെയും തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായ വിധത്തില്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ സാമ്രാജ്യത്വം തയ്യാറായി. വികസിപ്പിച്ച്, നിയന്ത്രിക്കുക, കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന പുതിയ തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. ഇത് കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ വലിയ മാറ്റത്തിന് പങ്ക് വഹിച്ചു.
2.  പ്രാഥമികവും ദ്വീതിയവും ത്രിതീയവുമായ മേഖലകളില്‍ ഉല്‍പ്പാദനശക്തികള്‍ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, പ്രാഥമിക മേഖലയെ സേവന മേഖല അതിവേഗം മറികടക്കുന്നതായി സാമ്പത്തിക പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
3. ഭുപരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷവും ഭൂ ഉടസ്ഥതയും കുത്തകയും  സവര്‍ണ്ണ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൈയില്‍ തന്നെ യാണ് മുഖ്യമായും തുടരുന്നത്. ദലിതരില്‍ നല്ല പങ്ക് ഭൂരഹിതരായും തുടരുന്നു. ഭക്ഷ്യവിള കൃഷി മേഖലയിലെങ്കിലും ഉല്‍പാദന ബന്ധങ്ങളുടെ ജാതി-വര്‍ഗ സ്വഭാവം പഴതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്.
4. 1957 ന് ശേഷം ഭൂബന്ധങ്ങളില്‍ ചില മാറ്റം വന്നെങ്കിലും സമഗ്രമായ കാര്‍ഷിക പരിഷ്കരണം ഒരിക്കലും നടപ്പാക്കിയില്ല.  കൃഷിരീതി, ജലസേചനം, വിത്ത് തുടങ്ങിയവയില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ ഭരണകൂടം സാമ്രാജ്യത്വ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങി. ഇത് ഫലത്തില്‍ കാര്‍ഷിക മുരടിപ്പ് ശക്തമാക്കി. കൃഷി ആദായകരമല്ലാത്തതും  ചിലവേറിയതുമായി മാറി. ഉല്‍പാദിപ്പിച്ച നെല്ല്, തേങ്ങ എന്നിവയുടെ സംഭരണം, വിലനിശ്ചയിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിനാല്‍ വര്‍ഷതോറും വിള നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായിക്കാത്തത് കൃഷിയില്‍നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ കര്‍ഷകരെ  നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുന്നു.
5. ഭൂ പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം ഭൂമി സവര്‍ണ്ണ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൈവശമത്തെുകയും ദലിതരടക്കമുള്ളവര്‍ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തതോടെ നെല്‍കൃഷിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ അരി ഒരര്‍ത്ഥത്തിലും ഇവിടെ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല.   2005 ലെ കാര്‍ഷിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ അരിയുടെ 20 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നത്.  അതിവേഗം നെല്‍കൃഷി ചുരുങ്ങുന്നതാണ് വര്‍ത്തമാന കാഴ്ച. 1988-89 ല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമി 42,03, 570 ഹെക്ടര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില്‍ 21,22,866 ഹെക്ടറിലാണ് കൃഷി ചെയ്തതെന്ന്  കൃഷിമന്ത്രി 1991 സെപ്റ്റംബര്‍ 23 ന് നിയമസഭയില്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ പറയുന്നു. 583,389 ഹെക്ടറില്‍ നെല്ലും, 816880 ഹെക്ടറില്‍ തെങ്ങും 62,472 ഹെക്ടറില്‍ കവുങ്ങും 157 006 ഹെക്ടറില്‍ കുരുമുളകും കൃഷിചെയ്തിരുന്നു.1969 ല്‍  16 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു  നെല്ല്  ഉല്‍പാദനം. അത് 1988-89 വര്‍ഷത്തില്‍ 11.60 ലക്ഷം ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു.1991 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം  583 389 ഹെക്റാണ് നെല്‍കൃഷി.  2005 ല്‍ അത് 2.76 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി. അത് 2008 ല്‍  2.34 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി കുറഞ്ഞു. 2012 ല്‍ 1.87 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി വീണ്ടും  ചുരുങ്ങി. 1965-66ല്‍ നെല്‍കൃഷി മൊത്തം കാര്‍ഷികവിസ്തീര്‍ണത്തിന്‍െറ 32 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കില്‍ 2013-14ല്‍ അത് 7.6 ശതമാനംമാത്രമായി. അതായത് നെല്‍കൃഷിയില്‍ കുത്തനെ ഇടിവാണ് ഓരോ വര്‍ഷവും സംഭവിക്കുന്നത്. പകരം നാണ്യവിള കൃഷി വര്‍ധിച്ചു.  2008 ല്‍ 7.87 ലക്ഷം ഹെക്ടറില്‍ നിന്ന് തെങ്ങ് കൃഷി 2012 ല്‍ 7.98 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി ഉയര്‍ന്നു.  ഭക്ഷ്യവിള കൃഷിയില്‍ വരുന്ന കുറവ് മൂലം കേരളത്തിന് ഭക്ഷ്യഉല്‍പാദനത്തില്‍ പരാശ്രയത്വം ശക്തമായി.  ഭക്ഷ്യവിളയിലെ പരാശ്രയത്തിന് മേല്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന എല്ലാ വികസനവും ഭീഷണിക്ക് മുകളിലാണ്.
6.  കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ പുതിയ പ്രതിഭാസമെന്ന നിലയില്‍ കാര്‍ഷിക മുതലാളിത്തം  നിലവിലുണ്ട്.  ഭക്ഷ്യവിള മേഖല അടുത്തകാലത്തായി കാര്‍ഷിക മുതലാളിത്തത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നത് പുതിയ പ്രവണതയാണ്. സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ നെല്ലുവിളയിച്ചെടുത്ത് സംസ്കരിച്ച് വന്‍തോതില്‍ വിറ്റഴിച്ച് ലാഭം കൊയ്യുന്ന പുതിയ മുതലാളിത്തം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ഗായത്രി മില്‍ പോലുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കേരളത്തിന്‍്റെ പലയിടത്തും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ ആധുനിക കൃഷി രീതി മുഴുവന്‍ ഇവര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വതന്ത്ര കൂലി വേലയാണ് മുഖ്യമായ ചൂഷണരീതി. കൃഷിഭൂമി പകുതി പാട്ടത്തിനടുത്തതാണ്. ഈ നെല്ല് അത്യാധുനിക് വിദേശനിര്‍മ്മിത യന്ത്രങ്ങളിലൂടെ സംസ്കരിച്ച് പായ്ക്കറ്റുകളിലാക്കി ആഭ്യന്തര വിപണിയും കയറ്റുമതിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
7.സമീപകാലത്തായി  കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് കൂട്ടുകൃഷി വ്യാപകമാകുന്നുണ്ട്. ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ഇത്തരം കൂട്ടുകൃഷി വികസനത്തിന് ഭൗതിക അടിത്തറ തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഷകര്‍ തങ്ങളുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുകയും അതേ ഭൂമിയില്‍ കൂട്ടുകൃഷി രീതിയില്‍ കൃഷിയിറക്കി ലാഭം വീതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കര്‍ഷകന്‍ തന്‍്റെ ഭൂമി കൂട്ടുകൃഷിക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോള്‍ പാട്ടവും ലാഭവിഹിതവും കിട്ടുന്നു.
8. ജന്മിത്വ ഉല്‍പ്പാദനരീതിയുടെ പ്രമുഖ സവിശേഷതയാണ് പാട്ടവ്യവസ്ഥ. ജന്മിത്വത്തില്‍ കര്‍ഷകന്‍്റെ മിച്ചോല്‍പ്പാദനം മുഖ്യമായും ജന്മി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് പാട്ടത്തിന്‍്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പാട്ട വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ചെറുകിട കര്‍ഷകര്‍ തങ്ങളുടെ ഭൂമി ധനിക, ഇടത്തരം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത് സ്വന്തം അധ്വാന ശക്തി വില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.
9. കര്‍ഷകനെ കൃഷിഭൂമിയില്‍ തളച്ചിടുന്ന സാമ്പത്തികേതര മര്‍ദ്ദനങ്ങള്‍  ഇന്ന് പൊതു പ്രവണതയല്ല.
10. നാടുവാഴിത്ത കാലഘട്ടത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വതന്ത്ര കൂലി വേല  കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ നിലവില്‍ വന്നു. നെല്‍കൃഷിക്ക് പകരം നാണ്യവിള കൃഷി വര്‍ധിച്ചതോടെ സ്ത്രീകള്‍ കാര്‍ഷിക തൊഴില്‍വൃത്തിയില്‍ നിന്ന് അത്യധികമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ടു.
11. ഭക്ഷ്യവിളകളെ അവഗണിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നാണ്യവിളകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നു. കാര്‍ഷിക മേഖലയാകട്ടെ പലവിധത്തിലെ ഹുണ്ടികകള്‍, പലിശക്കാര്‍ എന്നിവയുടെ പിടിയിലാണ്. സഹകരണ ബാങ്കുകളടക്കം കര്‍ഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
12. കേരളത്തില്‍ അതിവേഗം ഭൂമിയുടെ തുണ്ടുവല്‍ക്കരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും തുണ്ടുവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധത്തില്‍ പലയിടത്തും ഭൂഉടമസ്ഥത ചുരുങ്ങി. 1960 കളില്‍ 28,22,800 ഭൂവുടമകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്  1980 ലെ കാര്‍ഷിക സെന്‍സസ് പ്രകാരം  41,80, 929 ആയി ഉയര്‍ന്നു.പിന്നീടുള്ള കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമല്ളെങ്കിലും ഭൂഉടമസ്ഥരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മറുവശത്ത് ഭൂകേന്ദ്രീകരണം ശക്തമായി. വന്‍കിട തോട്ടങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഭൂമി കുറച്ചാളുകളുടെ കൈവശം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവണത വര്‍ധിച്ചു. അതേ സമയം ഭൂരഹിതരില്‍ നല്ല പങ്കും ദലിതരും ആദിവാസികളുമാണ്. ഭൂമിയുള്ളത് നായര്‍, സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൈവശമാണ്. ഇത് സവര്‍ണ സമുദായങ്ങള്‍ക്ക് ജാതീയമായ മോല്‍ക്കോയ്മ മൊത്തം സമൂഹത്തിലും നല്‍കുന്നു.
13. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഭൂവുടമസ്ഥതയില്‍ നാമമാത്രമായ പങ്കേയുള്ളൂ. ഭൂഉടമസ്ഥത ഭൂരിപക്ഷവും പുരുഷന്‍മാരുടെ കൈയിലാണ്. സ്വത്ത് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന റോള്‍ വിവാഹത്തിലൂടെ സ്ത്രീകള്‍  നിറവേറ്റുന്നു.
14 ഭൂമി ഒരു ആസ്തി (അസറ്റ്) മാറി. ഭൂമിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക, ഭൂമി കൂടുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന വിലക്ക് മറിച്ചുവില്‍ക്കുക എന്നതിലൂടെ ലാഭം കൊയ്യുന്നതിന് ഒരു ‘ചരക്ക്’ ആയി ഭൂമി മാറി. ബിനാമി പേരിലും മറ്റും ഭൂമി നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടാന്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി. ഒരാള്‍ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ഭൂമി എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ പോലും കഴിയാതായി മാറി.
15. ഭൂരഹിതരായ ഒരു കൂട്ടം പേരെ  ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ത്ത് ഫ്ളാറ്റ് നിര്‍മിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി സര്‍ക്കാര്‍ അടുത്തിടെയായി സ്വീകരിച്ചു. ഇത്് വഴി ഭവനരാഹിത്യം എന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാകുമെങ്കിലും ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ഭൂമിയുടെ അവകാശം ലഭിക്കില്ല. ഭൂരാഹിത്യം സമം ഭവനരാഹിത്യം എന്ന സമവാക്യത്തിലേക്ക് ഭൂപ്രശ്നത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ തീര്‍ത്തും ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുക.
15.ഭൂമി മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലാത്തവരുടെ കൈവശം ഭൂമി തുടരുന്നത്  അവസാനിപ്പിച്ച് മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള ദരിദ്ര, ഭൂരഹിത കര്‍ഷകരിലേക്ക് ഭൂമി നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം വന്‍കിടക്കാരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അത് ദലിതരുടെ അടക്കം വിമോചനത്തില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും.

5
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലെ ഭൂബന്ധങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരേണ്ടത് ജാതി രഹിത, സ്വശ്രിത കേരളത്തിന്‍െറ സൃഷ്ടിക്ക് അടിയന്തര ആവശ്യമാണ്.  നെല്‍കൃഷിയെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് വ്യവസായ വല്‍ക്കരണത്തിലോ സേവനമേഖലയിലോ ഊന്നി  ശാസ്ത്രീയമായ വികസനം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിയില്‍ തട്ടി അതി വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയില്‍ തന്നെ വികസനം എന്ന അവകാശ വാദങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നടിയും. നാട്ടിന്‍ പുറങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിനും പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്കും കൃഷിയിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഒരു കാരണമാണ്.  പുത്തന്‍കൊളോണിയല്‍ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ ഉഴുതു മറിക്കണമെങ്കില്‍ കൃഷിഭൂമി മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. സമഗ്രമായ കാര്‍ഷികവിപ്ളവം, അല്ളെങ്കില്‍ ഭൂപരിഷ്കരണമാണ് പ്രതിവിധി. അത്തരം ഒരു ശ്രമത്തിന്‍െറ മുഖ്യ അജണ്ട കൃഷിഭൂമി മണ്ണില്‍ പണിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. അതിന് ഭൂമി എന്നാല്‍ വീടുവയ്ക്കാനുള്ള ഇടമെന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. ഭൂമി  എന്ന ആവശ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മാത്ര വാദമായി ചുരുക്കാനും പാടില്ല.
നിലവിലുള്ള ഭൂബന്ധങ്ങളാണ് ദളിതുകളുടെ മോചനത്തിനുള്ള പ്രധാന തടസം. അത് മാറ്റിമറിക്കുന്നതിലൂടെയേ ദലിതരുടെ മോചനം സാധ്യമാകൂ. കൂടാതെ ആദിവാസികളുള്‍പ്പെടെയുള്ള  അടിസ്ഥാന വര്‍ഗ്ഗ-ജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുകയും പാപ്പരീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇല്ലാതാക്കണം. അനധികാരത്തിന്‍്റെയും പരാശ്രയ ബോധത്തിന്‍്റെയും ഭൗതിക അടിത്തറയായ ഭൂബന്ധങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിലൂടെയേ ജാതി നശീകരണ കടമകള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയാധികാര വിപ്ളവ പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കും മുന്നേറാനാകൂ.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
കൊല്ലത്ത്​ നിന്ന്​ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിമോചന ധാര 2017 ജൂലൈ ലക്കത്തിൽ എഴുതിയത്​

എഴുത്ത്​ മനുഷ്യാവസ്​ഥകളെ ആവിഷ്​കരിക്കണം


എ​​ഴു​​ത്തും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വും/​​പ്ര​​ഭാ​​ഷ​​ണം


സമൂഹം ഗുരുതരമായ രാഷ്​ട്രീയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കാലമാണിത്​. ഇൗ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുത്തി​െൻറ രൂപമെന്തായിരിക്കണം? എഴുത്തിന്​ ജനാധിപത്യം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഫാഷിസത്തെ ചെറുക്കാൻ എഴുത്തുകാർ എന്തുചെയ്യണം?^വിശകലനം


എഴുത്ത്​ മനുഷ്യാവസ്​ഥകളെ 
ആവിഷ്​കരിക്കണംഎ​​ന്‍.​​എ​​സ്. മാ​​ധ​​വ​​ന്‍


എ​​ഴു​​ത്തും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വു​​മെ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഇ​​ന്ന​​ത്തെ സെ​​മി​​നാ​​റി​​​െൻ​​റ വി​​ഷ​​യം.  ഇ​​തി​​ല്‍ നി​​ന്ന് ഒ​​രു നി​​ഗൂ​​ഢ​​മാ​​യ അ​​ർഥം ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. എ​​ഴു​​ത്ത് ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​കാ​​ല​​ത്ത് ന​​ല്ല​​താ​​യി​​രി​​ക്കും എ​​ന്ന സ​​ന്ദേ​​ശം ഈ ​​വി​​ഷ​​യ വി​​ശ​​ദീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ന്ന് ന​​മു​​ക്ക് ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്നു. പ​​ക്ഷേ, ച​​രി​​ത്രം ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് പ​​ല​​പ്പോ​​ഴും സാ​​ഹി​​ത്യം ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത് ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത സ​​മ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ്.  ഗ്രീ​​ക്ക് സാ​​ഹി​​ത്യം എ​​ടു​​ത്താ​​ല്‍ ഹോ​​മ​​ര്‍, സോ​​​േഫാ​​ക്ലീസ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ര്‍ എ​​ല്ലാം എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത് ഒ​​രു ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള പ്രാ​​കൃ​​ത ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ന്നു കാ​​ണാം. അ​​ന്ന​​ത്തെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം എ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ അ​​ടി​​മ​​ക​​ള​​ല്ലാ​​ത്ത പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​ര്‍ മാ​​ത്രം അ​​ധി​​കാ​​ര​​നി​​ര്‍ണ​​യ​​ത്തി​​ല്‍ പ​​ങ്കു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന പ​​രി​​മി​​ത​​മാ​​യ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം നി​​ന്നി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു കാ​​ല​​മെന്നാ​​ണ്. അ​​ത്യുജ്ജ്വല​​മാ​​യ കൃ​​തി​​ക​​ള്‍ ആ ​​കാ​​ല​​ത്ത് ര​​ചി​​ച്ച​​വ​​രാ​​ണ് സോ​​​ഫോക്ലീസും മ​​റ്റും. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലേ​​ക്ക് വ​​രുക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ കാ​​ളി​​ദാ​​സ​​ന്‍ രാ​​ജ​​സ​​ദ​​സ്സി​​ല്‍ അം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. റ​​ഷ്യ​​യി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ റ​​ഷ്യ​​ന്‍ സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​​െൻറ​​ ക​​രു​​ത്ത് എ​​ന്ന് തോ​​ന്നി​​ക്കു​​ന്ന ദസ്​തയേവ്​സ്കി, പു​​ഷ്കി​​ന്‍, ടോ​​ൾസ്​റ്റോയ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​രെ​​ല്ലാം റ​​ഷ്യ​​ന്‍ വി​​പ്ലവ​​ത്തി​​ന് മു​​മ്പ് സാ​​ര്‍ രാ​​ജാ​​ക്ക​​ന്മാ​​രു​​ടെ അ​​തി​​ക്രൂ​​ര​​മാ​​യ ഭ​​ര​​ണം ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്താ​​ണ് ഈ ​​വി​​ശ്വോ​​ത്ത​​ര കൃതിക​​ളെ​​ല്ലാം പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. ഇം​​ഗ്ലീഷി​​ലെ ത​​ന്നെ ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്‍ എ​​ന്ന് പ​​റ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന ഷേ​​ക്സ്പി​​യ​​ര്‍,  അ​​ദ്ദേ​​ഹം ക്യൂ​​ന്‍ എ​​ലി​​സ​​ബ​​ത്ത് ഒ​​ന്നി​​െൻറ​​ സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ​​യി​​ലു​​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വ​​രു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഭാ​​ഷ​​യു​​ടെ പി​​താ​​വ് എ​​ന്നു പ​​റ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന തു​​ഞ്ച​​ത്ത് എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​ന്‍ ജീ​​വി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​​ത് ശി​​ഥി​​ല​​മാ​​യി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന, പ​​ല നാ​​ട്ടു​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ അ​​ങ്ങോ​​ട്ടു​​മി​​ങ്ങോ​​ട്ടും വ​​ഴ​​ക്ക​​ടി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന, ജ​​ന്മി​​ത്തം അ​​തി​​െൻറ​​ മൂ​​ര്‍ധ​​ന്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലും ചാ​​തു​​ര്‍വ​​ര്‍ണ്യ വ്യ​​വ​​സ്ഥ അ​​തി​​െൻറ​​ തീ​​ക്ഷ്ണ​​ത​​യി​​ലും പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്ക​​ിയി​​രു​​ന്ന ഒ​​രു കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ്. ലോ​​കം മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചു​​നോ​​ക്കി​​യാ​​ല്‍, 19ാം നൂ​​റ്റാ​​ണ്ടി​​ല്‍ തു​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ത്തി​​​െൻറ തു​​ട​​ക്ക​​മെ​​ന്ന എ​​മേ​​ഴ്സ​​​​െൻറ​​ കാ​​ലം ഒ​​ഴി​​ച്ചു​​നി​​ര്‍ത്തി​​യാ​​ല്‍ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലെ ന​​ല്ല സാ​​ഹി​​ത്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ മി​​ക്ക​​വാ​​റും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത് ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​കാ​​ല​​ത്ത​​ല്ല.
എ​​ഴു​​ത്തും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വും ത​​മ്മി​​ല്‍ അ​​ഭേ​​ദ്യ​​ബ​​ന്ധ​​മു​​ണ്ട്, ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​െൻറ​​ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത എ​​ഴു​​ത്തി​​നു​​ണ്ട് എ​​ന്നൊ​​ക്കെ​​യു​​ള്ള വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ള്‍ ച​​രി​​ത്ര​​ത്തി​​െൻറ​​ വെ​​ളി​​ച്ച​​ത്തി​​ല്‍ നി​​ല​​നി​​ല്‍ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ല്‍ ഇ​​തു​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള അ​​ഭേ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള മ​​റ്റൊ​​രു ബ​​ന്ധ​​മു​​ണ്ട്. ഞാ​​ന്‍ പ​​റ​​ഞ്ഞ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​രു​​ടെ​​യെ​​ല്ലാം എ​​ഴു​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷം വ​​ലി​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ള്‍ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ല്‍ ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു. റ​​ഷ്യ​​യി​​ലെ മ​​ഹ​​ത്താ​​യ സാഹിത്യ പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യ​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ്, റ​​ഷ്യ​​ന്‍ വി​​പ്ലവം ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​ന്നത്​. ഷേ​​ക്സ്പി​​യ​​റി​​​െൻറ കാ​​ല​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ്ചാൾസ്​ രണ്ടാമൻ രാജാവി​െൻറ വധത്തിന്​ ശേഷം ഇം​​ഗ്ലണ്ടി​​ലെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം ഉ​​ദ്ഘോ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ലോ​​ക​​ത്തി​​​െൻറ വി​​വി​​ധ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ ജ​​ന്മി​​ത്തകാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്ന വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളു​​ണ്ട്. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രുക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ന​​മു​​ക്ക് ഇ​​വി​​ടെ തു​​ഞ്ച​​ത്ത് എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​നു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് മ​​ല​​യാ​​ളം ര​​ണ്ടോ മൂ​​ന്നോ രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ് എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്. ശ്രേ​​ഷ്ഠ മ​​ല​​യാ​​ളം ആ​​ക്കി​​യ​​ത് വ​​ട്ടെ​​ഴു​​ത്തി​​ലെ​​ഴു​​തി​​വ​​രു​​ന്ന മ​​ല​​യാ​​ള​​മാ​​ണ്. മ​​ല​​യാ​​ള സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തിെൻറ​​ വ​​ലി​​യൊ​​രു ഭാ​​ഗം അ​​റ​​ബി മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലും കൊ​​ച്ചി​​യി​​ലും മ​​റ്റും ചി​​ന്ന​​ത​​മ്പി അ​​ണ്ണാ​​വിയും മ​​റ്റും എ​​ഴു​​തി​​യ ത​​മി​​ഴ് മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലും ഇന്നു നിലവിലി​​ല്ലാ​​ത്ത മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലും എ​​ഴു​​തി​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​ന്‍, ഫോ​​ര്‍ട്ടു​​കൊ​​ച്ചി​​യി​​ല്‍ പോ​​ർചു​​ഗീ​​സു​​കാ​​ര്‍ ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​ന് എ​​തി​​രാ​​യി​​ട്ട് ആ​​ദ്യ​​ത്തെ ആ​​ക്ര​​മ​​ണം ന​​ട​​ത്തു​​മ്പോ​​ള്‍, കേ​​ര​​ളം ജ​​ന്മി​​ത്തവ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക്ക് കീ​​ഴി​​ല്‍ ദ​​ലി​​ത​​ന്മാ​​രെ ആ​​ക്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍, ആ​​ണ് അധ്യാത്​മരാ​​മാ​​യ​​ണം എ​​ഴു​​തു​​ന്ന​​ത്. അ​​തി​​െൻറ​​ വി​​പ്ലവ​​ക​​ര​​മാ​​യ സ​​ന്ദേ​​ശ​​മാ​​ണ് ഭ​​ക്തി​​പ്ര​​സ്ഥാ​​നം. ദ​​ലി​​ത​​നാ​​യാ​​ലും ആ​​രാ​​യാ​​ലും ദൈ​​വ​​ത്തെ നേ​​രി​​ട്ടു സ​​മീ​​പി​​ക്കാം എ​​ന്നു​​ള്ള ഒ​​രു വി​​പ്ലവ​​ക​​ര​​മാ​​യ സ​​ന്ദേ​​ശം. ആ ​​സ​​ന്ദേ​​ശം ജ​​ന്മ​​ിത്ത​​കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലാ​​ണ് എ​​ഴു​​തി​​യ​​തെ​​ങ്കി​​ലും അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​ന് ക​​ഴി​​ഞ്ഞു. ഇ​​വി​​ടെ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് അ​​തേ സ​​മ​​യ​​ത്ത് ത​​ന്നെ, അ​​തേ വി​​ദേ​​ശ ശ​​ക്തി​​ക​​ള്‍ക്ക് എ​​തി​​രാ​​യി​​ട്ട് സൈ​​നു​​ദ്ദീ​​ന്‍ മ​​ഖ്ദൂം ര​​ചി​​ച്ച ‘തു​​ഹ്ഫ​​ത്തുല്‍  മു​​ജാ​​ഹി​​ദീ​​ന്‍’  വിദേശ ശക്​തികൾക്കെതിരെ ജി​​ഹാ​​ദി​​​െൻറ​​ ആ​​ഹ്വാ​​ന​​മാ​​ണ് കൊ​​ടു​​ത്ത​​ത്. അ​​റ​​ബി മ​​ല​​യാ​​ള ഭാ​​ഷ​​യി​​ല്‍. അ​​തും മ​​ല​​യാ​​ള​​ത്തി​​ലെ മ​​റ്റൊ​​രു ക്ലാ​​സി​​ക്കാ​​ണ്. എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര്‍ നേ​​രി​​ട്ട് അ​​ല്ലെങ്കി​​ല്‍ എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​നെ പോ​​ലെ സ​​മൂ​​ല​​മാ​​യ സ​​മൂ​​ഹ​​പ​​രി​​വ​​ര്‍ത്ത​​ന​​ത്തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി അ​​ന്ത​​ര്‍ലീ​​ന​​മാ​​യ സ​​ന്ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ല്‍കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഭ​​ക്തി പ്ര​​സ്ഥാ​​ന​​കാ​​ല​​ത്ത്. അ​​താ​​ണ് പി​​ല്‍ക്കാ​​ല​​ത്ത് വ​​ള​​ര്‍ന്നു വ​​ലു​​താ​​യി ദ​​ലി​​ത് ശാ​​ക്തീ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും മ​​റ്റും കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യ​​ത്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ റ​​ഷ്യ​​യി​​ല്‍ ദ​​സ്​തയേവ്​​​​​സ്കി​​യു​​ടെ​​യും പു​​ഷ്കി​​​െൻറ​​യും മ​​റ്റും ക​​വി​​ത​​ക​​ളി​​ല്‍ ക​​ഥ​​ക​​ളി​​ല്‍, നോ​​വ​​ലു​​ക​​ളി​​ല്‍ അ​​ന്ത​​ര്‍ലീ​​ന​​മാ​​യ മാ​​ന​​വി​​ക, മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ​​ന്ന അ​​വ​​സ്ഥ​​യെ സ്​ഫുടീക​​രി​​ച്ചു​​കാ​​ണി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന​​താ​​യി​​രു​​ന്നു പി​​ല്‍ക്കാ​​ല​​ത്ത് വ​​ന്ന 1917 ലെ ​​റ​​ഷ്യ​​ന്‍ വി​​പ്ലവ​​ത്തി​​െൻറ​​ അ​​ടി​​ത്ത​​റ. അ​​ല്ലെങ്കി​​ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനാധിപത്യം എ​​ടു​​ക്കാം. ഇം​​ഗ്ല​​ണ്ടി​​ലെ ചാൾജ്​ രണ്ടാമൻ രാ​​ജാ​​വിനെ വധിച്ച്​  ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം സ്ഥാ​​പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള മാ​​ർഗം തുറന്നിട്ടത്​ ഷേ​​ക്​സ്​​​പി​​യ​​റി​​െൻറ​​യും മ​​റ്റും കാ​​ല​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷ​​മാ​​ണ്. ഈ ​​മാ​​റ്റ​​ത്തി​​െൻറ​​ രാ​​സ​​ത്വ​​ര​​ക​​ങ്ങ​​ളാ​​യി സാ​​ഹി​​ത്യം എ​​ന്നും നി​​ല​​നി​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. പ​​ക്ഷേ, അ​​തും ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വു​​മാ​​യി​​ട്ട് അ​​ല്ലെങ്കി​​ല്‍ ഇ​​വി​​ടെ നി​​ല​​നി​​ന്നി​​രു​​ന്ന വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യു​​മാ​​യി​​ട്ട് ച​​രി​​ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യി നോ​​ക്കി​​യാ​​ല്‍ യാ​​തൊ​​രു പ​​ങ്കു​​മു​​ള്ള​​താ​​യി​​ട്ട് തോ​​ന്നു​​ന്നി​​ല്ല.
മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക, അ​​ത് സ​​ത്യ​​സ​​ന്ധ​​മാ​​യി രേ​​ഖ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ക ഇ​​തു​​മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ഏ​​തു​​കാ​​ല​​ത്തും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന് പ​​റ​​ഞ്ഞി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. അ​​തി​​നു​​വേ​​ണ്ടി പ്ര​​ത്യേ​​ക ഫോ​​ര്‍മു​​ല ഒ​​ന്നും മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെക്കാ​​നി​​ല്ല. ഞാ​​ന്‍ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച​​തു​​പോ​​ലെ സൈ​​നു​​ദ്ദീ​​ന്‍ മ​​ഖ്ദൂ​​മി​​ന് അ​​ന്ന​​ത്തെ സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം ഒ​​രു​​ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​െൻറ​​ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം മ​​റ്റൊ​​രു ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു.​​ ടോ​​ൾസ്​റ്റോയി​​യു​​ടെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം ഒ​​രു രീ​​തി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ദ​​സ്​തയേവ്​​​​​സ്കി​​ മ​​നു​​ഷ്യ​​നി​​ലേ​​ക്ക്, മ​​നു​​ഷ്യ​​െൻറ​​ ആ​​ത്മാ​​വി​​ലേ​​ക്ക് ചു​​ഴ്ന്നി​​റ​​ങ്ങി  മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച​​ത് മ​​റ്റൊ​​രു രീ​​തി​​യി​​ലാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ങ്ങ​​നെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വു​​മാ​​യി എ​​ഴു​​ത്തി​​ന് പ്ര​​ത്യ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ലോ പ​​രോ​​ക്ഷ​​മാ​​യി​​ട്ടോ ബ​​ന്ധ​​മി​​ല്ല. എ​​ഴു​​ത്തി​​ന് എ​​ഴു​​ത്തു​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യ ബ​​ന്ധം എ​​നി​​ക്ക് എ​​​െൻറ ചെ​​റി​​യ മ​​ന​​സ്സില്‍ തോ​​ന്നു​​ന്ന​​ത് എ​​ഴു​​ത്ത് എ​​പ്പോ​​ഴും മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നാ​​ണ്.
ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം ത​​ന്നെ മൂ​​ന്ന് സ്ഥി​​തി​​ക​​ളി​​ലു​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്നാ​​ണ് പ​​റ​​യു​​ന്ന​​ത്. ഒ​​ന്ന്, ഒ​​രു സ​​മൂഹം ത​​ന്നെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് മാ​​റു​​ന്ന ഘ​​ട്ടം. പി​​ന്നെ ആ ​​ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം സ്ഥി​​ര​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന കാ​​ലം. അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം മൂന്നാമതായി ഡാ​​ന്‍സ് ഓ​​ഫ് ഡെ​​മോ​​ക്ര​​സി എ​​ന്ന ആ​​ഹ്ലാ​​ദ​​പ​​ര​​മാ​​യ പ​​ദം എ​​ന്താ​​ണോ മു​​ന്‍കൂ​​ട്ടി കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്-​​ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ നി​​ല​​വി​​ലി​​ല്ല- ആ ​​ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​​െൻറ പ​​രി​​പൂ​​ര്‍ണ ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ള്‍ ന​​ട​​ക്കുന്ന കാ​​ലം.  ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​​െൻറ പ​​രി​​പൂ​​ര്‍ണ​​ ആ​​ഘോ​​ഷം ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഇൗ മൂ​​ന്നാ​​മ​​ത്തെ സ്ഥി​​തി​​യി​​ലാ​​ണ്. ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ കാ​​ര്യം പ​​റ​​യു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന 1950 ല്‍ ​​ഉ​​ണ്ടാ​​യി. ഈ ​​ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​ക്ക് ന​​മ്മു​​ടെ സ​​മൂ​​ഹ​​വു​​മാ​​യി യാ​​തൊ​​രു ബ​​ന്ധ​​വു​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​ന്ന​​ത്തെ ഇ​​ന്ത്യ​​ന്‍ സ​​മൂ​​ഹ​​വു​​മാ​​യി യാ​​തൊ​​രു ബ​​ന്ധ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത കു​​റെ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​ടി​​ഞ്ഞാ​​റ​​ന്‍ ന​​വോ​​ത്ഥാന​​ത്തി​​ല്‍നി​​ന്നും മ​​റ്റും​​ ക​​ട​​മെ​​ടു​​ത്ത കു​​റെ ആ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഈ ​​ജ​​ന​​ക്ക്​ മേ​​ല്‍ ഏ​​ൽപി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​തി​​നെപ​​റ്റി അം​​ബേ​​ദ്ക​​ര്‍ ഭം​​ഗി​​യാ​​യി എ​​ഴു​​തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ വൈ​​വി​​ധ്യം അ​​തു നി​​ല​​വി​​ലു​​ള്ള സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​​െൻറ പ്ര​​തി​​ഫ​​ല​​ന​​മ​​ല്ല. അ​​ത് വ​​രാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള ഒ​​രു വ​​ഴി​​കാ​​ട്ടി​​യാ​​ണ് എ​​ന്ന​​താ​​ണ്. ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ല്‍ നീ​​ണ്ട സം​​ഘ​​ര്‍ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽകൂടി​​യും നീ​​ണ്ട ച​​രി​​ത്ര​​പാ​​ത​​ക​​ളി​​ൽകൂ​​ടി​​യും പ​​രി​​ണ​​മി​​ച്ച ഒ​​രു ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​മ​​ല്ല ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന നി​​ല​​വി​​ല്‍ വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ഴും ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. ഇ​​ത് മു​​ക​​ളി​​ല്‍ നി​​ന്നു​​ണ്ടാ​​യ ഒ​​രു ആ​​ശ​​യ​​മാ​​ണ്. ഇ​​ത്ത​​രം സം​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ള്‍ മു​​മ്പും ന​​ട​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ബ്രി​​ട്ട​​നി​​ല്‍ നി​​ന്ന് സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം ല​​ഭി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യി​​ലെ അ​​ന്ന​​ത്തെ എ​​ല്ലാ ബു​​ദ്ധി​​ജീ​​വി​​ക​​ളും കൂ​​ടി  ചേ​​ര്‍ന്നി​​രു​​ന്ന് ഒ​​രു ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന എ​​ഴു​​തി ഇ​​ത്ത​​ര​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ന​​മ്മു​​ടെ നാ​​ട് ഉ​​ണ്ടാ​​വാ​​ന്‍ പോ​​കു​​ന്ന​​ത് എ​​ന്ന് കാ​​ണി​​ച്ചു. ഫ്ര​​ഞ്ചു വി​​പ്ലവ​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷം ഫ്ര​​ഞ്ചു സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ലും ഇ​​തു​​ണ്ടാ​​യി. സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം, സാ​​ഹോ​​ദ​​ര്യം, സ​​മാ​​ധാ​​നം എ​​ന്ന മൂ​​ന്നാ​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ഒ​​രു സ​​മൂ​​ഹം നാം ​​സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ആ ​​ജ​​ന​​ത മു​​ന്‍കൂ​​ട്ടി തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. അ​​തി​​നു സ​​മാ​​ന​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് മ​​തേ​​ത​​ര സ​​മൂ​​ഹം എ​​ന്ന​​ത് ന​​മ്മ​​ള്‍ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വം എ​​ന്ന് രാ​​മ​​നു​​ണ്ണി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ണി​​ച്ച​​പോ​​ലെ സ​​ര്‍വ​​മ​​ത​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കും വ​​ള​​രാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം ഒ​​രു​​ക്കു​​ന്ന മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വ​​മാ​​ണ് ഇ​​ന്ത്യ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. നേ​​രി​​ട്ട് മ​​ത​​ങ്ങ​​ള്‍ ഒ​​ന്നും ഇ​​ല്ലെന്ന് ന​​ടി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വ​​ത്തി​​​െൻറ മാ​​തൃ​​ക​​യാ​​ണ് ഫ്രാ​​ന്‍സ് സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. ഈ ​​മ​​തേ​​ത​​രത്വ​​ത്തി​​ല്‍ അ​​ന്ത​​ര്‍ലീ​​ന​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന മ​​റ്റൊ​​രു കാ​​ര്യ​​മു​​ണ്ട്. അ​​ത് അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​ന്‍ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന പ​​റ​​യു​​ന്ന​​താ​​ണ്. എ​​ല്ലാ മ​​ത​​ത്തി​​ലും വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്ന, വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കാ​​നും ഒ​​രു മ​​ത​​ത്തി​​ലും വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നും ഉ​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​രം ന​​ല്‍കു​​ന്നു. എ​​നി​​ക്ക് തോ​​ന്നു​​ന്നു ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ല്‍ ഇ​​ന്ന് ന​​മു​​ക്ക് ന​​ഷ്​ടപ്പെ​​ട്ട​​ത് ഒ​​രു മ​​ത​​ത്തി​​ലും വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കാ​​ന്‍ പ​​റ്റു​​ക​​യി​​ല്ല എ​​ന്നാ​​ണ്, അ​​തി​​നു​​ള്ള മൗ​​ലി​​കാ​​ധി​​കാ​​രം ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന നേരിട്ട്​ ത​​രു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് നി​​ര്‍ഭാ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യി​​ട്ട് ഒ​​ന്നു​​കി​​ല്‍ നി​​ങ്ങ​​ള്‍ ഹി​​ന്ദു​​വാ​​കു​​ന്നു, അ​​ല്ലെങ്കി​​ല്‍ മു​​സ്​ലിമാ​​കു​​ന്നു, അ​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ജൈ​​ന​​നാ​​കു​​ന്നു, ക്രി​​സ്ത്യ​​നാ​​കു​​ന്നു. ഒ​​രു മ​​ത​​ത്തി​​ലും വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കാ​​ത്ത ചെ​​റി​​യ ന്യൂ​​ന​​പ​​ക്ഷം ഇ​​വി​​ടെ​​യു​​ണ്ട്. അ​​വ​​രെ ഈ ​​ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന മാ​​നി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. അവരെ ഹിന്ദു, ക്രി​​സ്ത്യ​​ന്‍, മു​​സ്​ലിം ചി​​ന്ത​​ക​​ള്‍ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. കാ​​ര​​ണം ആ ​​ആ​​ളു​​ക​​ള്‍ക്ക് മ​​ത​​മേ​​യി​​ല്ല. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ കോ​​ൺസ്​റ്റിറ്റ്യുവ​​ൻറ്​ അ​​സംബ്ലി​​യി​​ല്‍  ന​​ട​​ന്ന ച​​ര്‍ച്ച​​ക​​ള്‍ വ​​ള​​രെ​​യ​​ധി​​കം എ​​തി​​ര്‍ത്ത ഒ​​രു സ​​ങ്ക​​ല്‍പ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വം. ഡോ. ​​രാ​​ജേ​​ന്ദ്ര​​പ്ര​​സാ​​ദ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വ​​ള​​രെ യാ​​ഥാ​​സ്ഥി​​തി​​ക​​രാ​​യ ഹി​​ന്ദു കോ​​ണ്‍ഗ്ര​​സു​​കാ​​ര്‍ മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വ​​ത്തെ അ​​ത്ര തു​​റ​​ന്ന മ​​ന​​സ്സോ​​ടെ​​യ​​ല്ല സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്. എ​​ന്നി​​രു​​ന്നാ​​ലും എ​​വി​​ടെ​​യും ഒ​​രു മ​​ത​​ത്തെ​​യും സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​രം ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ പൗ​​ര​​ന്മാ​​ര്‍ക്ക് നേ​​രി​​ട്ടു ന​​ല്‍കു​​ന്നി​​ല്ല. എ​​ന്നാ​​ല്‍, അ​​തും ന​​മ്മു​​ടെ മ​​തേ​​ത​​ര​​ത്വ സ​​ങ്ക​​ല്‍പ​​ത്തി​​ല്‍ അ​​ത് അ​​ന്ത​​ര്‍ലീ​​ന​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. പ​​റ​​ഞ്ഞു​​വ​​ന്ന​​ത് സാ​​ഹി​​ത്യ​​ത്തി​​​െൻറ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ക​​ര്‍ത്ത​​വ്യം മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ ചി​​ത്രീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.
മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ എ​​ന്ന സ​​ങ്ക​​ല്‍പം മാ​​റി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​മാ​​ണി​​ത്.​​ എ​​ന്താ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്‍, എ​​ന്താ​​ണ് മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ എ​​ന്ന​​ത് ചു​​രു​​ങ്ങി​​ച്ചു​​രു​​ങ്ങി ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക സ​​ങ്ക​​ല്‍പ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക്​ എ​​ത്തു​​ന്ന കാ​​ല​​ഘ​​ട്ടം. ഇ​​തി​​നെ​​യാ​​ണ് ന​​മ്മ​​ള്‍ ഫാ​​ഷി​​സം എ​​ന്നു​​ വി​​ളി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്‍ എ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ ഹി​​ന്ദി സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്ക​​ണം, മ​​നു​​ഷ്യ​​ന്‍ എ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ ഹി​​ന്ദു​​വാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം, മ​​നു​​ഷ്യ​​നെ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ ഹി​​ന്ദു സ​​വ​​ര്‍ണ​​നാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. ഇ​​തെ​​ല്ലാം പ​​റ​​ഞ്ഞ് ചു​​രു​​ക്കി ചു​​രു​​ക്കി മ​​നു​​ഷ്യ​​സ​​ങ്ക​​ല്‍പ​​ങ്ങ​​ള്‍ക്കു മു​​ക​​ളി​​ല്‍ അ​​ക്ര​​മം ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന ഒ​​രു കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​മാ​​ണി​​ത്. ച​​രി​​ത്രം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഇ​​തി​​നെ ഫാ​​ഷി​​സ്​റ്റുക​​ള്‍ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​ത് മൂ​​ന്നു രീ​​തി​​യി​​ലാ​​ണ് എ​​ന്നു​​കാ​​ണാം.  ആ​​ദ്യം ശാ​​രീ​​രി​​ക​​മാ​​യി​​ട്ട്. ക​​ുല്‍ബ​​ുര്‍ഗി മു​​ത​​ല്‍ ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ രാ​​മ​​നു​​ണ്ണി​​വ​​രെ ഭീ​​ഷ​​ണി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യും ശ​​രീ​​ര​​പ​​ര​​മാ​​യി അ​​പ​​ക​​ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ടും അ​​പ​​ക​​ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​മെ​​ന്ന് ഭീ​​ഷ​​ണി​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യു​​മാ​​ണ് ആ​​ദ്യം ഇ​​വ​​ര്‍ നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​ത്. ര​​ണ്ടാ​​മ​​താ​​യി നേ​​രി​​ടു​​ന്ന​​ത് ആ​​വി​​ഷ്കാ​​ര സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​നു മേ​​ല്‍ ക​​ടി​​ഞ്ഞാ​​ണി​​ടു​​ന്നു. ലോ​​ക​​പ്ര​​ശ​​സ്ത​​നും മ​​ഹാ​​നു​​മാ​​യ അ​​മ​​ര്‍ത്യ​​സെ​​ന്നി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള ഡോ​​ക്യു​​മെ​​ൻറ​​റി​​യി​​ല്‍ ര​​ണ്ടു​​വാ​​ക്കു​​ക​​ള്‍ സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​ന​​നു​​വ​​ദി​​ക്കി​​ല്ല. സം​​സാ​​രി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ല്‍ അ​​വ​​യെ​​ല്ലാം അ​​വ​​ര്‍ മു​​റി​​ച്ചു നീ​​ക്കി. ആ ​​ര​​ണ്ടു​​ വാ​​ക്കു​​ക​​ള്‍ ഏ​​തൊ​​ക്കെ​​യാ​​ണ്? പ​​ശു, ഗുജറാത്ത്​. അ​​മ​​ര്‍ത്യ​​സെ​​ന്നി​​നെ​​പോ​​ലെ ഉ​​ദാ​​ര മ​​ന​​സ്സാ​​യ, ലോ​​കം ബ​​ഹു​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു വ്യ​​ക്തി​​യു​​ടെ മു​​ക​​ളി​​ല്‍ സെ​​ന്‍സ​​ര്‍ ചെ​​യ്യാ​​നു​​ള്ള അ​​ധി​​കാ​​രം ഇ​​വി​​ടത്തെ സെ​​ന്‍സ​​ര്‍ ബോ​​ര്‍ഡി​​നു​​ണ്ടാ​​യി. ആ ​​വാ​​ക്കു​​ക​​ള്‍ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാനം ചെയ്യുന്ന​​താ​​ണ് എ​​ന്ന സാ​​മാ​​ന്യ​​ബോ​​ധം പ​​ട​​ര്‍ത്തു​​വാ​​ന്‍ സാ​​ധി​​ച്ചു. ഇ​​ത് ര​​ണ്ടും അ​​ത്ര അ​​പ​​ക​​ട​​കര​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത സ്ഥി​​തി​​യാ​​ണ്. അ​​പ​​ക​​ട​​മാ​​യ സ്ഥി​​തിയെന്നത്​ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ടു​​കയാണ്. ‘ഓ​​ള്‍ ക്വ​​യ്റ്റ് ഓ​​ണ്‍ വെ​​സ്​റ്റേ​​ണ്‍ ഫ്ര​​ണ്ട് ’ എ​​ന്ന  വ​​ള​​രെ പ്ര​​ശ​​സ്ത​​മാ​​യ നോ​​വ​​ല്‍ ഹി​​റ്റ്​ലർ ഏ​​കാ​​ധി​​പ​​തി​​യാ​​യ കാ​​ല​​ത്ത് എ​​റി​​ക്ക് മ​​റി​​യ​ റെമാ​​ര്‍ക്ക് എ​​ന്ന ജ​​ര്‍മ​​ന്‍കാ​​ര​​ന്‍ എ​​ഴു​​തി​​യ​​താ​​ണ്.  ഇ​​തി​​നെ ഹി​​റ്റ്​ലറു​​ടെ  പ്ര​​ച​​ാര​​ണ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​െൻറ ത​​ല​​വ​​നാ​​യി​​രു​​ന്ന ഗീ​​ബ​​ല്‍സ് നേ​​രി​​ട്ട്  എ​​തി​​ര്‍ത്തു. എ​​വി​​ടെ​​യെ​​ല്ലാം റെമാ​​ര്‍ക്ക് പോ​​കു​​ന്നു​​വോ അ​​വി​​ടെ​​യെ​​ല്ലാം അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ കൂ​​ക്കി​​വി​​ളി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. ഒ​​രു സ​​ഭ​​യി​​ലും അ​​ങ്ങേ​​ര്‍ക്ക് പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​മി​​ല്ലാ​​താ​​യി. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​െൻറ​​ പു​​സ്ത​​ക​​ങ്ങ​​ള്‍ പ്ര​​ദ​​ര്‍ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പു​​സ്ത​​ക​​ശാ​​ല​​ക​​ള്‍ അ​​ടി​​ച്ചു​​ത​​ക​​ര്‍ത്തു. അ​​തി​​​െൻറ മ​​റ്റൊ​​രു രൂ​​പ​​മാ​​ണ് ആ​​ളു​​ക​​ളെ അ​​ഴി​​ച്ചു​​വി​​ട്ടു​​കൊ​​ണ്ട് സ​​മൂ​​ഹ​​മാ​​ധ്യ​​മ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മ​​റ്റും തു​​ട​​ര്‍ച്ച​​യാ​​യി​​ട്ട് ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.  ഇ​​വ​​രു​​ടെ-​​ഹി​​ന്ദു, സ​​വ​​ർണ, ഹി​​ന്ദി ​​സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ-  മ​​നു​​ഷ്യ സ​​ങ്ക​​ല്‍പ​​ങ്ങ​​ളെ​​എ​​തി​​രാ​​യി നി​​ല്‍ക്കു​​ന്ന എ​​ന്തി​​നെ​​യും ഒ​​ച്ച​​യെ​​ടു​​ത്തോ വ​​ധി​​ച്ചോ നീ​​ക്കം ചെ​​യ്യു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​കാ​​ല​​ത്ത് സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​സ​​മ​​യ​​ത്തും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​െൻറ​​ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​നപ​​ര​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള ക​​ര്‍മം അ​​ത് ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ബ​​ദ്ധ​​ത​​യോ നി​​ല​​വി​​ലു​​ള്ള മ​​ത​​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യോ​​ടു​​ള്ള പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​മോ ഒ​​ന്നു​​മ​​ല്ല. മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​തു​​ക. ഈ ​​മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​തു​​ക എ​​ന്നു​​ള്ള​​ത് രാ​​ജ​​ഭ​​ര​​ണ​​കാ​​ല​​ത്ത് ഷേ​​ക്സ്പി​​യ​​റും എ​​ഴു​​ത്ത​​ച്ഛ​​നും മ​​റ്റും ചെ​​യ്തി​​രു​​ന്ന​​താ​​ണ്. ആ ​​കാ​​ര്യം ചെ​​യ്യാ​​ന്‍ അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കാ​​ത്ത ഒ​​രു കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് ഇ​​പ്പോ​​ള്‍ നാം ​​നീ​​ങ്ങു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​നെ​​തി​​രാ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള വ​​ള​​രെ​​യ​​ധി​​കം ചെ​​റി​​യ ചെ​​റി​​യ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഉ​​ണ്ടാ​​വു​​ന്നു​​ണ്ട്. അ​​മേ​​രി​​ക്ക ഇ​​റാ​​ഖി​​ലെ യു​​ദ്ധം പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ ര​​ണ്ടാം ലോ​​ക​​യു​​ദ്ധ​​കാ​​ല​​ത്തി​​െൻറ​​പ്ര​​തീ​​കം എ​​ന്നു ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കു​​ന്ന, പി​​കാ​​സോ​​യു​​ടെ ഗോ​​ർണിക്ക എ​​ന്ന ശി​​ല്‍പം സ്പെ​​യി​​നി​​ല്‍ അ​​ന്ന് ചി​​ല​​ര്‍ തി​​ര​​ശ്ശീ​​ല​​യി​​ട്ട് മൂ​​ടി. സി​​വി​​ലി​​യന്‍സി​​െൻറ​​ മു​​ക​​ളി​​ല്‍ ബോം​​ബി​​ട്ട് ത​​ക​​ര്‍ക്കു​​ന്ന ഗോ​​ർണിക്ക  എ​​ന്ന ഗ്രാ​​മ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പി​​കാ​​സോ വ​​ര​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള ഏ​​റ്റ​​വും വ​​ലി​​യ മ​​ഹ​​ത്വ​​മാ​​യ ചി​​ത്ര​​മാ​​ണ് അ​​ത്. ബു​​ഷി​​െൻറ​​ സ്​​േറ്ററ്റ് സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന കൊ​​ളി​​ന്‍ പ​​വ​​ല്‍  ഇ​​റാ​​ഖി​​നെ ആ​​ക്ര​​മി​​ക്ക​​​​ും എന്ന​ു പറഞ്ഞ ദി​​വ​​സം നാ​​ഗ​​രി​​കതക്കു മേ​​ല്‍ ബോം​​ബ് വീ​​ഴ്ത്ത​​ണ​​മെ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ള്‍ വ​​ലി​​യ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​മാ​​ണ് ഉ​​ണ്ടാ​​യ​​ത്. അ​​വ​​ര്‍ ഗോ​​ര്‍ണി​​ക്ക മൂ​​ടി​​വ​​ച്ചു. ഇ​​ങ്ങ​​നെ പ​​ല​​ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ചെ​​റി​​യ ചെ​​റി​​യ പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ​​ങ്ങ​​ള്‍. ചാ​​ര്‍ലി ഹെ​​ബ്​ദോമാസികയുടെ പ​​ത്രാ​​ധി​​പ​​ന്മാ​​രെ ഇ​​സ്​ലാ​​മി​​ക ഭീ​​ക​​ര​​വാ​​ദി​​ക​​ള്‍ വ​​ധി​​ച്ച​​പ്പോ​​ള്‍ ഞ​​ാൻ ചാ​​ര്‍ലി ഹെ​​ബ്​ദോഎ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞു​​കൊ​​ണ്ട് ഫ്രാ​​ന്‍സി​​ലെ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ തെ​​രു​​വി​​ലി​​റ​​ങ്ങി. ഇ​​ത് വേ​​റെ രീ​​തി​​യി​​ലെ പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണം. അ​​ല്ലെങ്കില്‍ ഇ​​വി​​ടത്തെ ദ​​ലി​​ത് അ​​വ​​സ്ഥ​​ക്കെ​​തി​​രെ സ​​ഹി​​കെ​​ട്ട് ഹൈ​​ദ​​രാ​​ബാ​​ദ് യൂ​​നിവേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ലെ രോ​​ഹി​​ത് വെ​​മു​​ല എ​​ന്ന വി​​ദ്യാ​​ര്‍ഥി ആ​​ത്മ​​ഹ​​ത്യ​​ാക്കു​​റി​​പ്പി​​ലൂ​​ടെ  പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധം അ​​റി​​യി​​ച്ചു. ഈ ​​പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ സ്വ​​രം അ​​തി​​െൻറ​​ പു​​തി​​യ വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ വ​​ള​​ര്‍ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്​. പ​​ക്ഷേ, മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​​െൻറ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം അ​​ത് തു​​ട​​ര്‍ന്നു​​കൊ​​ണ്ടി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.
ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് വീ​​ണ്ടും വ​​രാം. എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ഫാ​​ഷി​​സം സം​​ഭ​​വി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്? എ​​ന്തു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ് ഫാ​​ഷി​​സ്​റ്റ്​ ശ​​ക്തി​​ക​​ള്‍ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വ​​രു​​ന്ന​​ത്? അ​​തി​​ന് കാ​​ര​​ണം ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​മാ​​ണ്. ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ല്‍ 45 കോ​​ടി ഹി​​ന്ദി സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്ന ആ​​ളു​​ക​​ള്‍ ഭൂരി​​പ​​ക്ഷ​​വും ഒ​​രു പാ​​ര്‍ട്ടി​​ക്ക് വേ​​ണ്ടി​​യാ​​ണ് വോ​​ട്ട് ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തുത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ജ​​ര്‍മ​​നി​​യി​​ലും സം​​ഭ​​വി​​ച്ച​​ത്.  പ്ര​​ക​​ട​​മാ​​യ വ​​ന്‍ ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ക്ക് ആ​​വ​​ശ്യം ഇ​​ത്ത​​രം വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യാ​​ണ് എ​​ന്നു തോ​​ന്നി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു അ​​പ​​ഭ്രം​​ശം കൂ​​ടി ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​നു​​ണ്ട് എ​​ന്നു നാം ​​മ​​റ​​ക്ക​​രു​​ത്. എ​​ങ്ങ​​നെ ഈ ​​അ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ലേ​​ക്ക് പോ​​യി എ​​ന്നു ചോ​​ദി​​ച്ചാ​​ല്‍ പ​​ല കാ​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ള്‍ പ​​റ​​യാ​​ന്‍ ക​​ഴി​​യും. മുഖ്യപാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസ്​​ ​​ രാഷ്​​ട്രീയ​​പ​​ര​​മാ​​യി​​ട്ട് മ​​ധ്യ​​മാ​​ര്‍ഗം സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ട് ഒ​​ക്കെ​​യാ​​വും. ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ത്താ​​യി​​ട്ടു​​ള്ള രാ​​ഷ്​​ട്രീയ പാ​​ര്‍ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​പ​​ച​​യം വ​​ലി​​യൊ​​രു കാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്. ഇ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ല്‍ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നാ​​ക​​ട്ടെ, സി​​നി​​മാ​​ക്കാ​​ര​​നാ​​ക​​ട്ടെ, ഗാ​​യ​​ക​​നാ​​ക​​ട്ടെ, പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​ത്തി​​െൻറ​​ ശ​​ബ്​ദം അ​​ധി​​കം ഉ​​യ​​ര്‍ത്താ​​നോ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് എ​​ത്തി​​ക്കാ​​നോ അ​​ധി​​കം സാ​​ധി​​ച്ചി​​ല്ല. അ​​തി​​​െൻറ ഫ​​ല​​മാ​​യി​​ട്ടാ​​ണ് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ള്‍ ഫാ​​ഷി​​സ്​റ്റു​​ക​​ളെ തിര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്്. ആ​​രും ക​​ള്ള​​വോ​​ട്ട് ജ​​യി​​ച്ച​​താ​​ണെ​​ന്ന് ഞാ​​ന്‍ വി​​ശ്വ​​സി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല. അ​​വ​​സാ​​ന കാ​​ല​​ത്ത് ചി​​ല​​പ്പോ​​ള്‍ സം​​ഭ​​വി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​കാം. പ​​ക്ഷേ, ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം  വോ​​ട്ട് നേ​​ടി ജ​​യി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ത​​ന്നെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക്ക് അ​​ക​​ത്തു​​നി​​ന്ന് ത​​ന്നെ നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടാ​​ണ്. ഇ​​വി​​ടെ ആ​​യു​​ധ വി​​പ്ലവ​​മോ, പ​​ട്ടാ​​ള വി​​പ്ലവ​​മോ ഒ​​ന്നും ന​​ട​​ന്നി​​ട്ടി​​ല്ല. ജനാധിപത്യത്തി​െൻറ അ​​ക​​ത്ത് നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ട് ത​​ന്നെ​​യാ​​ണ് ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ല്‍ മാറ്റം വ​​രു​​ത്ത​​ുന്ന​​ത്.
ഇ​​നി ഇ​​തി​​െൻറ​​ അ​​ടു​​ത്ത ഘ​​ട്ട​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ വ​​ള​​രെ ഉ​​ത്ക​​ണ്ഠ​​യു​​ണ്ട്. എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​നല്ലെ​​ങ്കി​​ല്‍ ക​​ലാ​​കാ​​ര​​ന്‍ ഫാ​​ഷി​​സ്​റ്റ്​  കാ​​ല​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ എ​​ന്തു​​ചെ​​യ്യും എ​​ന്നു ചോ​​ദി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍, ച​​രി​​ത്രം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ഉ​​ത്ത​​ര​​മു​​ണ്ട്. മി​​ക്ക​​വാ​​റും മൗ​​ന​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന​​താ​​ണ​​ത്. വ​​ലി​​യ​​ പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​മോ ഒ​​ന്നും കാ​​ര്യ​​മാ​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടാ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ഇ​​ന്ത്യ​​ക്ക് ഫാ​​ഷി​​സ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്ന​​ത്  അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​രാ​​വ​​സ്ഥ​​കാ​​ല​​ത്താ​​ണ്. അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​രാ​​വ​​സ്ഥ കാ​​ല​​ത്ത് മി​​ക്ക​​വാ​​റും എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര്‍ നി​​ശ്ശബ്​ദരാ​​യി​​രു​​ന്നു. ര​​ണ്ടേ ര​​ണ്ട് എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര്‍, ശി​​വ​​റാമ കാ​​ര​​ന്ത്, ബിഹാ​​റി​​ലെ മ​​ഹാ​​നാ​​യ എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര​​ന്‍ ഫണീശ്വർ നാ​​ഥ് ‘രേ​​ണു’ എ​​ന്നീ ര​​ണ്ട് എ​​ഴു​​ത്തു​​കാ​​ര്‍ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ​​ത്മ ബ​​ഹു​​മ​​തി​​ക​​ള്‍ തി​​രി​​ച്ചു​​കൊ​​ടു​​ത്ത​​ത്. ബാ​​ക്കി​​യെ​​ല്ലാ​​വ​​രും മി​​ണ്ടാ​​തി​​രു​​ന്നു. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ല്‍ സ്ഥി​​തി വ​​ള​​രെ മോ​​ശ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ‘ഇ​​രു​​പ​​ത് തി​​രി​​യി​​ട്ട് ക​​ത്തി​​ച്ച വി​​ള​​ക്ക് ’ എ​​ന്നാ​​ണ് ഇ​​ന്ദി​​രഗാ​​ന്ധി​​യെ മ​​ഹ​​ത്താ​​യ ക​​വി വി​​ളി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​രു​​പ​​ത് തി​​രി​​യെ​​ന്ന് പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ല്‍ അടിയന്തരാവസ്​ഥകാലത്തെ ഇ​​രു​​പ​​തി​​ന പ​​രി​​പാ​​ടി. ഇ​​ത് വ​​ള​​രെ പെ​​​െട്ട​​ന്ന് വ​​ഴ​​ങ്ങു​​ന്ന, മൗ​​ന​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന വ​​ര്‍ഗ​​മാ​​ണ് ക​​ലാ​​ക​​ാര​​ന്മാ​​ര്‍. എം.​​എ​​ഫ്. ഹു​​സൈ​​െൻറ​​ അ​​ക്കാ​​ല​​ത്തെ പെ​​യി​​ൻറിങ്ങുക​​ളു​​ണ്ട്. ‘ദു​​ര്‍ഗാ റൈ​​ഡിങ്​  ദ ​​ടൈ​​ഗ​​ര്‍’ പോ​​ലു​​ള്ള ഇ​​ന്ദി​​രാ​​ഗ​​ന്ധി​​യെ പു​​ലി​​യു​​ടെ മു​​ക​​ളി​​ലി​​രു​​ത്തി​​യാ​​ണ് ഹു​​സൈ​​ന്‍ വാഴ്​ത്തിയത്​. എ​​ന്തി​​ന് ലോ​​കം നോ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ങ്കി​​ല്‍ ആ ​​കാ​​ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ല്‍ ലോ​​കം മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ ഫാ​​ഷി​​സം വ​​ള​​ര്‍ന്ന് പി​​ടി​​മു​​റു​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ല​​ത്ത് മു​​ഴു​​വ​​ന്‍ പി​​കാ​​സോ വ​​ര​​ച്ച​​ത് സ്​റ്റില്‍ ലൈ​​ഫ് - ഈ ​​മേ​​ശ​​പ്പു​​റ​​ത്തു​​കാ​​ണു​​ന്ന പ​​ഴ​​ത്തി​​െൻറ​​യും റോ​​സാ​​പ്പൂക്ക​​ളു​​ടെ​​യും -ചി​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി​​രു​​ന്നു. യു​​ദ്ധ​​ത്തി​​െൻറ​​ അ​​ന​​ന്ത​​ര ഭാ​​ഗ​​ത്താ​​ണ് അ​​ദ്ദേ​​ഹം അ​​വി​​ടത്തെ ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​വു​​മാ​​യി ചേ​​ര്‍ന്ന് ഊ​​ര്‍ജ​​സ്വ​​ല​​നാ​​കു​​ന്ന​​ത്. ഈ ​​ഒ​​രു അ​​വ​​സ്ഥ കൂ​​ടി ന​​മ്മ​​ള്‍ മു​​ന്നോ​​ട്ട് ക​​ണ്ടു​​കൊ​​ണ്ട് മ​​നു​​ഷ്യാ​​വ​​സ്ഥ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് എ​​ഴു​​താ​​നു​​ള്ള ന​​മ്മു​​ടെ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തെ നി​​ല​​നി​​ര്‍ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ട് അ​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ഏ​​റ്റ​​വും ബോ​​ധ​​വാ​​ന്മാരാ​​ക്കാ​​ന്‍ ശ്ര​​മി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ട് എ​​ഴു​​ത്തു തു​​ട​​ര​​ണം. എ​​ന്നാ​​ലെ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യം ആ​​ഘോ​​ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ക​​യു​​ള്ളൂ. ന​​ന്ദി.

-----------------------
2017 ആ​​ഗ​​സ്​റ്റ്​ 12 ന് ​​കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് കോം​​ട്ര​​സ്​റ്റ്​ ഗ്രൗ​​ണ്ടി​​ല്‍ ഫെ​​സ്​റ്റിവ​​ല്‍ ഓ​​ഫ് ഡെ​​മോ​​ക്ര​​സി​​യി​​ല്‍ ‘ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തി​​ലെ എ​​ഴു​​ത്ത്’ എ​​ന്ന സം​​വാ​​ദം ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്ത് ന​​ട​​ത്തി​​യ പ്ര​​സം​​ഗ​​ത്തി​​​െൻറ പൂ​​ര്‍ണ​​രൂ​​പം

എഴുത്ത്​: ആർ.കെ. ബിജുരാജ്​
ലക്കം 1017,  2017 ആഗസ്​റ്റ്​ 28

വൈ​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു; ഇ​​നി​​യെ​​ങ്കി​​ലും നി​​ശ്ശ​​ബ്​​​ദ​​ത കൈ​​വെ​​ടി​​യ​​ണംദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ൽ വേ​റി​ട്ട മാ​ധ്യ​മ വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​വു​മാ​ണ് സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ രം​ഗം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ടു​ത്തി​ടെ എ​ഴു​തി​യ ‘ഇ​ന്ദി​ര: ഇ​ന്ത്യാ​സ്​ മോ​സ്​​റ്റ് പ​വ​ർ​ഫു​ൾ ൈപ്രം​മി​നി​സ്​​റ്റ​ർ’ എ​ന്ന ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​െ​ൻ​റ ജീ​വി​ത ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

വൈ​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്നു; ഇ​​നി​​യെ​​ങ്കി​​ലും
നി​​ശ്ശ​​ബ്​​​ദ​​ത കൈ​​വെ​​ടി​​യ​​ണം

സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷ് / ആ​ർ.​കെ. ബി​ജു​രാ​ജ്
ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: ദി​ലീ​പ് പു​ര​യ്ക്ക​ൽ

സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷ്  ഒ​രു ഐക്ക​ണാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മ​കാ​ലി​ക മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​തി​യാ​യ ഒ​രു രൂ​പ​ക​വും. സ​വ​ർ​ണ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ് കാ​ല​ത്ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ജ​ന​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും എ​ന്തു​സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷിെ​ൻ​റ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഗ്രാ​ഫ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യാ​കും.
ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് അ​ച്ച​ടി, ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 26 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് സാ​ഗ​രി​ക. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ​നി​താ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. വാ​ർ​ത്താ അ​വ​താ​ര​ക, കോ​ള​മി​സ്​​റ്റ്, നോ​വ​ലി​സ്​​റ്റ്, ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​ശ​സ്​​ത. സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ–​ഐ.​ബി.​എ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ഡി​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന സാ​ഗ​രി​ക റി​ല​യ​ൻ​സ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രീ​സ്​ സ്​​ഥാ​പ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​വി​ടം വി​ട്ടു. ഇ​പ്പോ​ൾ ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​ണ്. സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ–​ഐ.​ബി.​എ​ൻ മു​ൻ എ​ഡി​റ്റ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ര​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​യാ​ണ് ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി.
1964 ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ജ​നി​ച്ച സാ​ഗ​രി​ക ഡ​ൽ​ഹി സെ​ൻ​റ് സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ​സ്​ കോ​ള​ജ്, ഓ​ക്സ്​​ഫ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദ​വും എം.​ഫി​ലും. ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​നും ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​സ്​​ക​ർ ​േഘാ​ഷാ​ണ് പി​താ​വ്. 1991ൽ ​ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഔ​ട്ട്​​ലു​ക്​, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ–​ഐ.​ബി.​എ​ന്നി​ലെ​ത്തി. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​ന് നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​ര​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ൻ ഡ്രി​ങ്കേ​ഴ്സ്​ (1998), ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ഫെ​യ്ത്ത് (2004) എ​ന്നീ നോ​വ​ലു​ക​ൾ എ​ഴു​തി. അ​ടു​ത്തി​ടെ ‘ഇ​ന്ദി​ര: ഇ​ന്ത്യാ​സ്​ മോ​സ്​​റ്റ് പ​വ​ർ​ഫു​ൾ ൈപ്രം​മി​നി​സ്​​റ്റ​ർ’ എ​ന്ന ജീ​വ​ച​രി​ത്ര ഗ്ര​ന്ഥം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്​​മ​ക–​ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്.
പു​തി​യ പു​സ്​​ത​ക​ത്തിെ​ൻ​റ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷ് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​െ​ൻ​റ ഇ​ന്ന​ലെ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ ആ​ഴ്ച​പ്പ​തി​പ്പി​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞുനി​ന്ന​വ​രാ​ണ് താ​ങ്ക​ളും ഭ​ർ​ത്താ​വ് ര​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​യും. പെ​െ​ട്ട​ന്ന് ത​ന്നെ ര​ണ്ടു​പേ​രും ചാ​ന​ൽ​വെ​ട്ട​ത്തി​ൽനി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യി. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്? ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പി​ന്മാറ്റം ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടോ?

ഞാ​നും ര​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​യും സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ–​ഐ.​ബി.​എ​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അം​ബാ​നി (റി​ല​യ​ൻ​സ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രീ​സ്) ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​ന​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മാ​ത്രം ചാ​ന​ലി​ൽ മ​തി എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു അം​ബാ​നി. അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വേ​ണ്ട.​ അ​തി​നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്​​ഥാ​പ​നം വി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. 2014 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജി​െ​വ​ച്ചു. ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ്. ര​ജ്ദീ​പ് ഇ​ന്ത്യാ ടു​ഡേ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​റാ​ണ്. ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഞാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മാ​നി​ക്കു​ന്ന നീ​ണ്ട ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള സ്​​ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ടൈം​സ്​ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ. ഒ​രു സ്​​ഥാ​പ​നം വി​ട്ടു എ​ന്നതുകൊ​ണ്ട് വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽനി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ല. അ​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ. എ​ന്തു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ത് തു​ട​രും. ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യം അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ടെ​ലി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി. ഇ​നി​യും തി​രി​ച്ച് വ​ന്നേ​ക്കും. അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ൽ പു​തി​യ മാ​ധ്യ​മ രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൂ​ടാ​യ്​​ക​യി​ല്ല. സ്​​ഥാ​പ​നം വി​ട്ട​തി​ലോ ചാ​ന​ലി​ൽനി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​യ​തി​ലോ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി നി​രാ​ശ​യി​ല്ല. ഞാ​നും സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​യും ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ആ ​ത​ല​ത്തി​ലും നി​രാ​ശ​യി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ൾ സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ–​ഐ.​ബി.​എ​ൻ വി​ടേ​ണ്ടിവ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന മാ​ധ്യ​മ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ​കൂ​ടി​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.


ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ മാ​ധ്യ​മ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്?
രാ​ജ്യ​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ, സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹി​ന്ദു ദേ​ശീ​യ​ത​യി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തട​ക്കം എ​ല്ലാ വി​മ​ത​ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ. നി​ല​വി​ലെ മാ​ധ്യ​മ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യും. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ചെ​യ്ത​പോ​ലെ ഒ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥാ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്രാ​ന്ത​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ജോ​ലി വി​ടാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വൈ​കാ​തെ പ​ശു​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​രു​ന്നു (ചി​രി). ഇ​നി പ​ശു​മൂ​ത്ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും വ​രു​മാ​യി​രി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, ഇ​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടേ? മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യ​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ത് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റാക​ട്ടെ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ക​ട്ടെ മ​റ്റെ​ന്ത് അ​ധി​കാ​ര പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ക​ട്ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​ലാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ജോ​ലി. ഇ​വി​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ​തിെ​ൻ​റ അ​ർ​ഥം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സിെ​ൻ​റ കാ​ല​ത്ത് 2ജി, ​ക​ൽ​ക്ക​രി തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ അ​ഴി​മ​തി​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​ര ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ല്ല. ഇ​തു​പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തോ​ട് വ​ള​രെ ആ​ദ​ര​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​രു​ത​രു​ത്. അ​വ​ർ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ൻ​കാ​ല​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​തി​നെ​ക്കാ​ളെ​ല്ലാം പ്ര​തി​കാ​ര ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക്​ ഭ​യ​മു​ണ്ട്, മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

അ​ടു​ത്തി​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​ടി.​വി​ക്ക് നേ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. അ​ദാ​നി​ക്കെ​തി​രെ ലേ​ഖ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ഇ.​പി.ഡ​ബ്ല്യൂ പോ​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​യി ചി​ല മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ങ്കി​ലും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. താ​ങ്ക​ൾ എ​ന്തു പ​റ​യും?

അ​ത് സ​ത്യ​മാ​ണ്. സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​താ​ണ്ട് ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട സ​മ്മ​ർ​ദം, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഡി.​ടി.​വി​യു​ടേ​ത് ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. അ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാം, ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാം. പ​ക്ഷേ, എ​ന്തി​ന് നി​ങ്ങ​ൾ ആ ​മാ​ധ്യ​മ സ്​​ഥാ​പ​നം റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്യ​ണം? നി​ങ്ങ​ളെ​ന്തി​ന് സി.​ബി.​ഐ​യെ അ​യ​ക്ക​ണം? ആ ​റെ​യ്ഡ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു സി​ഗ്​​ന​ലാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ ആ​രെ​ങ്കി​ലും രേ​ഖ​ക്ക് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നാ​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന ഇ​താ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​ക​ൽ. അ​താ​ണ് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​വി​ടെ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് ഇ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ ഉ​ട​മ​ക​ൾ സ്വ​യം സെ​ൻ​സ​റി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ​ധാ​ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ന്തി​നെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്​​ഥ. അ​ത് നോ​ട്ട് നി​രോ​ധ​ന​മാ​ക​ട്ടെ, ജി.​എ​സ്.​ടി​യാ​ക​ട്ടെ ഇ​നി മ​റ്റെ​ന്തു​മാ​ക​ട്ടെ. ഇ​പ്പോ​ൾ ചൈ​ന അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാറും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ഒ​ന്നും അ​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ഒ​രു പ്ര​സ്​​താ​വ​നപോ​ലും ഇ​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​വും അ​വ​രോ​ട് അ​തേ​പ​റ്റി ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വ​ലി​യ അ​ഴി​മ​തി​യാ​യ വ്യാ​പം എ​ടു​ക്കു​ക, ഏത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ത് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്? നോ​ട്ടു​നി​രോ​ധ​നംമൂ​ലം വ​ലി​യ​അ​ള​വി​ൽ ജോ​ലി ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട​ലും പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലും പ​ല മേ​ഖ​ല​കളിലു​മു​ണ്ടാ​യി. 35,000 ലേ ​ഓ​ഫു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​വും​ നോ​ട്ട് നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ശി​വ​കു​മാ​റി​​െൻ​റ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന റെ​യ്ഡ് നോ​ക്കു​ക. റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​തിെ​ൻ​റ സ​മ​യ​വും സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടേ​ൽ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാം. അ​ത് ത​ട​യ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ക്ഷേ, റെ​യ്ഡി​നെ​പ്പ​റ്റി ഒ​രു ചോ​ദ്യ​വും ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​വും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മോ​ദി എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ശ്ചി​ത തു​ക ഇ​ടു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, അ​തി​നെ​ന്തു​പ​റ്റി? സ്വ​ച്ഛ​ഭാ​ര​ത് എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്കു​ന്നു? മേ​ക്ക് ഇ​ൻ ഇ​ന്ത്യ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു? എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് നി​തി അ​യോ​ഗി​ൽനി​ന്ന് അ​ര​വി​ന്ദ് പ​നാ​ഗ്രി​യ രാ​ജി​െ​വ​ച്ചു? ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​വും ഈ ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ഉ​ന്ന​യി​ക്കി​ല്ല.താ​ങ്ക​ൾ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്?

ഇ​തൊ​രു അ​ർ​ധ ഫാ​ഷി​സ്​​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ, ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലെപോ​ലെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ അ​റ​സ്​​റ്റു​ക​ളും മാ​ധ്യ​മ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലു​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ (ക്രാ​ക്ഡൗ​ൺ) ന​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ദൃ​ശ്യ​മാ​യ പ്രാ​ന്ത​വ​ത്​​ക​ര​ണം. ടീ​സ്​​റ്റ സെ​റ്റ​ൽ​വാ​ദിെ​ൻ​റ സം​ഘ​ട​ന, ഗ്രീ​ൻ പീ​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ളെ​ല്ലാം മോ​ശം അ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത, അ​ണ്ട​ർ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫാ​ഷി​സ​വും അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ​യു​മാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മ​ല്ലാ​ത്തവി​ധ​ത്തി​ൽ സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ടും. നേ​രി​ട്ട​ല്ലാ​തെ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലാ​യി​രി​ക്കും, പ​ക്ഷേ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​തു​ക്ക​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​കും. പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഒ​ന്നും സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്​​ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

താ​ങ്ക​ൾ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ?

ഇ​ല്ല. ഞാ​ൻ ഭ​യ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തേസ​മ​യം മി​ക്ക മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഭ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​മ​ത ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യാ​ണ് എ​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് ഞാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട​ല്ല, അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ ധ​ർ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഈ ​അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ൾ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽപോ​ലും അ​സ്വ​സ്​​ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും എ​നി​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​നി​ക്ക് നേ​രെ സാമൂഹിക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽകൂ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തെ​ന്നെ പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഞാ​ന​തി​ൽ പൊലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി നി​ത്യ​വും കി​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. എെ​ൻ​റ മ​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രീ​തി ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്നു. ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റിെ​ൻ​റ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​രെ​യേ​റെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ഭ​യ​മു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ആ​സ്​​തി​യെ​പ്പ​റ്റി വ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ഒ​രു വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ന് എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ വ​ര​ദ​രാ​ജ​െ​ൻ​റ ദ ​വ​യ​റിന് നേ​രെ കേ​സു​ണ്ടാ​യി. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നേ​രെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മ​ല്ലാ​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഞാ​നെെ​ൻ​റ ജോ​ലി ധീ​ര​മാ​യി ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്. ഞാ​ന​ത് ചെ​യ്യും.പ​ക്ഷേ, അ​ർ​ണ​ബ് ഗോ​സ്വാ​മി ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്..?

അ​ർ​ണ​ബ് ഗോ​സ്വാ​മി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​യാ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റിെ​ൻ​റ മൗ​ത്ത്പീ​സ്​ ആ​ണ്. ചാ​ന​ലു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ അ​ട​ക്കം ഏ​താ​ണ്ട് എ​ല്ലാ ചാ​ന​ലു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് വ​ള​രെ കൂ​റുപു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. അ​വ​ർ ആ​രും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ടി​.വി സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ മാ​ത്രം ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ഓ​രോ കാ​ര്യ​ത്തി​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റിനെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യാ​ൻ ചാ​ടി​ത്തു​ള്ളി​യ അ​ർ​ണ​ബ് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​നാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്? മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ജോ​ലി​യെ​ന്ന​ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യ​ലാ​ണ്. അ​ത​ല്ല ഇ​വി​ടെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ, അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യംചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​ടി.​വി ആ​ദാ​യനി​കു​തി ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്താം. അ​വ​രെ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ടി.​വി​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ആ ​ചാ​ന​ൽ രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റിേ​ൻ​റ​താ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സീ​റ്റ് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ടി.​വി ശ​ശി ത​രൂ​രി​നെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​ക്ര​മ​ണ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഒ​രാ​ളെ ക്രി​മി​ന​ൽ, കൊ​ല​പാ​ത​കി എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ളി​ക്കാ​നാ​വു​ക? കോ​ട​തി ഇ​തു​വ​രെ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​ത് കോ​ട​തി ചെ​യ്യ​ട്ടെ.

ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്ന​ത് വാ​ർ​ത്താ അ​വ​താ​ര​ക​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും സൂ​ര്യ​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​വ​സ്​​ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​കൂ​ടി​യാ​ണ്..?

ഇ​ത് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു വാ​ർ​ത്താ അ​വ​താ​ര​ക​ന് താ​നാ​ണ് ജ​ഡ്ജി​യും ആ​രാ​ച്ചാ​രു​മെ​ല്ലാ​മെ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കാ​നാ​വും. അ​യാ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു നി​ങ്ങ​ൾ കൊ​ല​പാ​ത​കി​യാ​ണ്, ക്രി​മി​ന​ലാ​ണ് എ​ന്ന്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രു ശ​ത്രു​വേ​ണം. അ​ത് ശ​ശി ത​രൂ​രോ വി​ജ​യ് മ​ല്യ​യോ ആ​വ​ട്ടെ, അ​ത് വേ​ണം. അ​വ​ർ തെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വാം. അ​ത് കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​ത് ടി.​വി അ​വ​താ​ര​ക​ൻ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത​ല്ല. അ​യാ​ൾ ദൈ​വ​മ​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ധി പ്ര​സ്​​താ​വം ന​ട​ത്താ​ന​ല്ല അ​വ​താ​ര​ക​ൻ കാ​മ​റ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് വ​ത്​​ക​ര​ണം ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. അ​തി​െ​ൻ​റ ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ര​യാ​ണ് താ​ങ്ക​ളും ര​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​യും. അ​തേ​പ​റ്റി? 

മൂ​ന്ന് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​വ​ത്​​ക​ര​ണം, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യവ​ത്​​ക​ര​ണം, ട്രി​വി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ (വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ നി​സ്സാ​ര​വ​ത്​ക​രി​ക്കു​ക​യും ത​മ​സ്​​ക​രി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്യ​ൽ). ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ​യേ​റെ പ​ണം വേ​ണം. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ചാ​ന​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്കേ ക​ഴി​യൂ. അ​വ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റുമാ​യി ഇ​ട​യു​ന്ന ഒ​ന്നി​നും നി​ൽ​ക്കി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് മ​ധ്യ​വ​ർ​ത്തി​യാ​യ, ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ത്ത മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ്. സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ^ ഐ.​ബി.​എ​ന്നി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​വ​ത്​​ക​ര​ണം നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ള​രെ ദു​ഷി​ച്ച​താ​ണ്. ചാ​ന​ലു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടേ​താ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ണ്ട്. അം​ബാ​നി എ​ണ്ണ, ഗ്യാ​സ്, ടെ​ല​ികോം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ​ലി​യ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റിൽനി​ന്ന് ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പി.​ആ​ർ. ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ്.

മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ല സ​മ​യ​ത്തും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത​യു​ണ്ട്..?

അ​തെ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​രാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ജ​ന​ങ്ങ​ളും. രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത​യു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ ക​ശ്മീ​രി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ നി​ഷ്​​ഠു​ര​മാ​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​യു​ദ്ധം (സി​വി​ൽ വാ​ർ)​ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന​കീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ത്ര​യേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് അ​വി​ടെ പെ​ല്ല​റ്റു​ക​ൾമൂ​ലം അ​ന്ധ​രാ​യ​ത്? മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ശ്​​മീ​രി​ലെ ഭീ​തി​ദ അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഈ ​നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. ഹു​ർ​റി​യ​ത്ത് പ​ണം എ​ടു​ക്കു​ന്നു, ക​ല്ലെ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ പ​ണം പ​റ്റു​ന്നു എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ. അ​ത് വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് തെ​ളി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത ഒ​രു സാ​ധ്യ​ത​യ​ല്ല. അ​തൊ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ മോ​ശ​മാ​ണ്. അ​ത് ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് വ​ള​രെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. 2019ൽ ​മോ​ദി വീ​ണ്ടും ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണി​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്. അ​വ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നത​ന്നെ മാ​റ്റി​യേ​ക്കും, കൊ​ടി​ മാ​റ്റി​യേ​ക്കും, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ത്രി​വ​ർ​ണ​കൊ​ടി ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സാ​ണ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ, ബി.​ജെ.​പി​യ​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി എ​ന്ന​ത് വാ​ജ്പേ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ദി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​ണ്. രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​ണ്, ഉ​പ​രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മ​തെ. എ​ന്താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പ്രത്യയശാസ്​​ത്രം? അ​വ​ർ നെ​ഹ്റു​വി​നെ​യോ ഗാ​ന്ധി​യെ​യോ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​യെ കൊ​ന്ന നാ​ഥു​റാം ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ര​നാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, സി​ദ്ധാ​ന്തം ഒ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ന്ന് ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി ചോ​ദ്യംചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി അ​തി​ന് പ​റ്റി​യ​യാ​ള​ല്ല. ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പ്രാ​പ്ത​ന​ല്ല. എ​ല്ലാ​വ​രും അ​യാ​ളു​ടെ പേ​രു​കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​ണ്. പാ​ർ​ല​മെ​ൻ​റ് അ​പ്ര​സ​ക്​​ത​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ വൈ​കാ​തെ ബി.​ജെ.​പി​യാ​കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം. അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ മൊ​ത്തം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ​ദ​വി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത കു​റ്റ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്.

ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം

ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ​പ്പ​റ്റി താ​ങ്ക​ൾ എ​ഴു​തി​യ പു​സ്​​ത​ക​ത്തിെ​ൻ​റ ത​ല​ക്കെ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്​​ത​യാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്നാ​ണ്. അ​ത്ത​രം ഒ​രു വി​ശേ​ഷ​ണ​ത്തിെ​ൻ​റ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​മെ​ന്താ​ണ്?

ച​രി​ത്ര​ത്തിെ​ൻ​റ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഞാ​ന​ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തിെ​ൻ​റ പ്ലേ​ബു​ക്ക് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യാ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. 1966 മു​ത​ൽ 1984 വ​രെ​യു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് കൊ​ല്ലം ഒ​ഴി​ച്ച് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ധി​കാ​രം. അ​വ​ർ ത​െ​ൻ​റ അ​ധി​കാ​രം ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ലും മോ​ശം രീ​തി​യി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും മേ​ൽ പ്ര​േ​യാഗി​ച്ചു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ത​ക​ർ​ത്തു, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തി, സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യെ ത​ക​ർ​ത്തു. അ​ധി​കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ദി​ര ആ​രെ​യും കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല, ഒ​ട്ടും ദ​യ​യും കാ​ട്ടി​യി​ല്ല. അ​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ശ​രി​യാ​യ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്. എ​ല്ലാം ഇ​ന്ദി​ര​യ​റി​ഞ്ഞ്, ഇ​ന്ദി​ര​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം ന​ട​പ്പാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യെ അ​വ​ർ ഇ​ന്ദി​ര​യാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും –ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ –ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​നു​ക​രി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന്മേ​ൽ എ​ഴു​തി​യ പ്ലേ​ബു​ക്കാണ്​. അ​വ​രെ​ല്ലാം ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യാ​വാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ന​ട​പ്പി​ലും ഭാ​വ​ത്തി​ൽപോ​ലും. അ​ധി​കാ​രം വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ആഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും, അ​ത് മാ​യാ​വ​തി​യാ​ക​ട്ടെ, സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​യാ​ക​ട്ടെ, ന​വീ​ൻ പ​ട്നാ​യി​ക്കാ​ക​ട്ടെ, മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യാ​ക​ട്ടെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യാ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. ഖാ​ദി​യ​ണി​ഞ്ഞ ജെ​യിം​സ്​ ബോ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി. അ​വ​ർ എ​ന്തു​ചെ​യ്യും? അ​ത് പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്തെ​യും പു​റ​ത്തെ​യും എ​ല്ലാ എ​തി​ർ​ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ നി​ഷ്ക​രു​ണം ത​ട്ടി​ത്തെ​റി​പ്പി​ക്കും. ആ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽകൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്​​ത​യാ​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ദി​വ​സ​മാ​യി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത് 1966 ജ​നു​വ​രി 11 ആ​ണ്..?

അ​തെ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് 1966 ജ​നു​വ​രി 11. കാ​ര​ണം അ​ന്നാ​ണ് ലാ​ൽ ബ​ഹ​ദൂ​ർ ശാ​സ്​​ത്രി മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​മ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ രാ​ജ്യ​ത്തിെ​ൻ​റ അ​ധി​കാ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രുപ​ക്ഷേ, ശാ​സ്​​ത്രി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കി​ല്ല. ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ച​രി​ത്രം നോ​ക്കി​യാ​ൽ അ​വ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ആ​യോ, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യോ മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്​​തി​യ​ല്ല. അ​ച്ഛ​ൻ നെ​ഹ്റു ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നാ​ണ്, ജ്ഞാ​നി​യാ​ണ്. ആ ​മി​ക​വ് ഇ​ന്ദി​ര​ക്കി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ലേ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഈ ​മി​ക​വി​ല്ലാ​യ്മ നെ​ഹ്റു​വി​നെ വ​ല്ലാ​തെ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യും ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യും വ​ള​രെ​യേ​റെ അ​ധ്വാ​നം ഇ​ന്ദി​ര​ക്കു​മേ​ൽ നെ​ഹ്റു ചൊ​രി​യു​ന്ന​ത്. ഓ​ക്സ്​​ഫ​ഡി​ലെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ല​ട​ക്കം ഇ​ന്ദി​ര പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ത്തി​െ​ൻ​റ രൂ​പ​ത്തി​ൽ, ഒ​പ്പം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യും മ​റ്റും അ​റി​വ് അ​വ​രി​ലേ​ക്ക് ചൊ​രി​യാ​ൻ നെ​ഹ്റു ശ്ര​മി​ച്ചു. ച​രി​ത്രം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്​​ത്രം, ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ചി​ന്ത തു​ട​ങ്ങി അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്ന് പ്രാ​പ്ത​യാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം. പ്രാ​പ്ത​യ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽത​ന്നെ ഇ​ന്ദി​ര പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​ന്ന​ത് നെ​ഹ്റു അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച​തു​മി​ല്ല. ശാ​സ്​​ത്രി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. കി​ട്ടി​യ അ​ധി​കാ​രം നെ​ഹ്റു​വി​നെ​പ്പോ​ലെ​യ​ല്ല ഇ​ന്ദി​ര വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്, ഏ​റ്റ​വും ദ​യാ​ര​ഹി​ത​മാ​യി, ശ​ക്​​തി​മ​ത്താ​യി, നി​ഷ്​​ഠു​ര​മാ​യാ​ണ്. അ​വ​ർ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ നേ​ടി​യ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും വ​ലി​യ സൈ​നി​ക വി​ജ​യം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വേ​ള​യി​ൽ പാ​കി​സ്​​താ​നു​മാ​യി നേ​ടി​യ​താ​ണ്. അ​താ​യ​ത് അ​ധി​കാ​ര​ത്തെ അ​വ​ർ ശ​രി​ക്കും പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു; ന​ട​പ്പാ​ക്കി.

ഇ​ന്ദി​ര​യി​ൽ ഒ​രു ആ​ണിെ​ൻ​റ സ്വ​ഭാ​വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾകൂ​ടി അ​ട​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന് പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്..?

സ​ത്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ത​ല​ത്തി​ൽത​ന്നെ സ്​​ത്രീ–​പു​രു​ഷ സ്വ​ഭാ​വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​മു​ണ്ട്. അ​വ​രി​ൽ സ്​​ത്രീ​ത്വം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പു​രു​ഷ​ത്വം എ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ന് മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണംകൂ​ടി​യു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മ​ക്ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മു​തി​ർ​ന്ന​യാ​ൾ ആ​ണാ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പം ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളി​ലു​ണ്ട്. അ​വ​രാ​വ​ണം പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ചാ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ എ​ന്ന ഒ​രു ത​ലം. നെ​ഹ്റു​വിെ​ൻ​റ മൂ​ത്ത​മ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ദി​ര. പ​ക്ഷേ, വ​ള​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​തും അ​വ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മെ​ല്ലാം മൂ​ത്ത​യാ​ൾ, ആ​ണ് എ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ത് ഒ​രു മോ​ശം കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ഇ​ന്ദി​ര ഒ​രി​ക്ക​ലും താ​ൻ ഫെ​മി​നി​സ്​​റ്റാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​യം സ്​​ത്രീ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നോ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നോ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ർ അ​ധി​കാ​രം പ​ല​പ്പോ​ഴും ബ​ല​മാ​യിത​ന്നെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പി​ൻ​സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​പ്പ​റ്റി അം​ബി​കാ സോ​ണി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ല്ല ഞാ​ൻ മു​ൻ​സീ​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ​വ​ർ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഏ​തൊ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ലും ഇ​ന്ദി​ര​യി​ൽ ആ​ൺ–​പെ​ൺ പു​രു​ഷ സ്വ​ഭാ​വ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ഉ​ള്ള​താ​യി കാ​ണാ​നാ​കും.

ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് താ​ങ്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്? അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഏ​തു​ത​രം ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ത്?

1970ക​ളി​ലും ’80ക​ളി​ലും വ​ള​ർ​ന്ന​യാ​ൾ എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി എ​ന്നെ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും. ഇ​ന്ദി​ര​യെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം മു​മ്പേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​ഗ​ർ​നെ​റ്റി​ലെ ചി​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​രും ന​ന്ദി​നി മേ​ത്ത​യു​മാ​ണ് പു​സ്​​ത​കം എ​ന്ന ആ​ശ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​നാ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യെ​പ്പ​റ്റി എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട 150 ഓ​ളം പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ച്ച് അ​തി​ൽ നി​ന്ന് സ​ത്യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ കാ​ത​റി​ൻ ഫ്രാ​ങ്കും പ​പു​ൽ ജ​യ​ക​റും മ​റ്റും എ​ഴു​തി​യ പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളും വ​രും. പി​ന്നെ ഇ​ന്ദി​ര​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രി​ൽനി​ന്ന്, സൈ​നി​ക​മേ​ധാ​വി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് വി​വ​രം തേ​ടു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്. നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ക​ണ്ടു. അ​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി വി​ര​ഹി​യാ​യ മ​ക​ൾ, നി​രാ​ശാ​ഭ​രി​ത​യാ​യ ഭാ​ര്യ, അ​സ്വ​സ്​​ഥ​യാ​യ അ​മ്മ, സ്​​നേ​ഹ​മ​തി​യാ​യ അ​മ്മൂ​മ്മ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ പ​ല വ്യ​ത്യ​സ്​​ത ത​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള, പ​ല​ത​രം നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ എ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി
െ​ൻ​റ മാ​ജി​ക് എ​ഴു​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക. അ​ത് വ​ലി​യ അ​ധ്വാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

താ​ങ്ക​ൾ എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ദി​ര​യെ ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ?

ഒ​രി​ക്ക​ൽ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ​െകാ​ൽ​ക്ക​ത്ത വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ന്ദി​ര​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. അ​വ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ന​ട​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ര​സ്​​പ​രം ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് അ​ത് ഇ​ന്ദി​രത​ന്നെ​യ​ല്ലേ എ​ന്ന്്. ഞാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​നാ​യി അ​വ​ർ​ക്ക​ടു​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ചെ​ന്നു. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി ത​െ​ൻ​റ വി​ര​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം കെ​ട്ടി​െ​വ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​പ്പി​ടാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ എെ​ൻറ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് ത​ന്നെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കി. ആ ​നോ​ട്ടം എെ​ൻ​റ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ട്. അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും എ​ന്നെ മ​റ​ക്ക​രു​ത്, ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​രും എ​ന്ന് ക​ണ്ണു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി. അ​ത്ര തീ​ക്ഷ്​​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​നോ​ട്ടം.

നെ​ഹ്റു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് പു​സ്​​ത​ക​ര​ച​ന​ക്ക് എ​ന്തു പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ചു. പു​സ്​​ത​കം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം?

ഞാ​ൻ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ വ​ള​രെ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ ത​െ​ൻ​റ അ​മ്മൂ​മ്മ​യെ​പ്പ​റ്റി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ, പു​സ്​​ത​കം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും പ്രി​യ​ങ്ക​യി​ൽനി​ന്നോ നെ​ഹ്റു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽനി​ന്നോ ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​ക്ക് എ​ഴു​തു​ന്ന സാ​ങ്ക​ൽ​പി​ക ക​ത്തി​െൻറ ഒ​രു സ്വ​ഭാ​വം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്..?

ശ​രി​യാ​ണ്. ക​ത്തു​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം ന​ൽ​കി​യ​ത് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ന​ന്നാ​യി പു​സ്​​ത​ക​വു​മാ​യി ഇ​ണ​ങ്ങി​ച്ചേ​രാ​നാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള എ​ന്തി​നെ​യോ​കു​റി​ച്ചാ​ണ് വാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് തോ​ന്ന​ണം. മ​രി​ച്ചു​പോ​യ വി​ദൂ​ര കാ​ല​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​ല്ല, തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ദി​ര​യോ​ട് നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​തീ​തി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ആ ​ത​ന്ത്രം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ആ ​തോ​ന്ന​ൽ വാ​യ​ന​ക്കാ​രെ പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്തും. ക​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നും ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തിെ​ൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച എ​ഴു​ത്ത് ത​ന്ത്രം വി​ജ​യി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്്.

ബ്ലൂ​സ്​​റ്റാ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​ന്ന്്..?

ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും അ​മൃ​ത്​​സ​റി​ലെ സു​വ​ർ​ണ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് നേ​രെ ന​ട​ന്ന സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. അ​ത് ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നോ തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന് പ​റ​യ​ല​ല്ല എെ​ൻ​റ ല​ക്ഷ്യം. തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ അ​താ​ണ് ഇ​ന്ദി​ര ക​ണ്ട മാ​ർ​ഗം. അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഒ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്​​ച​യും ഭ​യ​വും കാ​ട്ടി​യി​ല്ല. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ​റ​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഈ ​സൈ​നി​ക നീ​ക്കം ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു സി​ഖ് സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​നാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്. രാ​ത്രി ന​ട​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ ജ​സ്​​ദീ​പ് സി​ങ് റെ​യ്ന എ​ന്ന സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ വെ​ടി​യേ​റ്റു. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നി​ട്ടും പി​ന്മാ​റി​യി​ല്ല. മു​ട​ന്തി നീ​ങ്ങി സൈ​നി​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പി​ന്നീ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െ​ൻ​റ കാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ധീ​ര​ത, ത്യാ​ഗം, സ​മ​ർ​പ്പ​ണം, ഭ​യ​രാ​ഹി​ത്യം തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ദി​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും സൈ​ന്യ​ത്തിെ​ൻ​റ ഭാ​ഗ​ത്തുനി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി. അ​ത് പ​ല​രെ​യും മു​റി​വേ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽത​ന്നെ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ ആ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

വി.​പി. സി​ങ് പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ദി​ര​യെ​പ്പോ​ലെ അ​ധി​കാ​ര പ്ര​മ​ത്ത​ത കാ​ട്ടി​യ ഒ​രാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ർ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ട് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ന വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ൽ വ​ള​രാ​നി​ട​യി​ല്ലേ?

ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക്ര​മ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മ​ൾ ബാ​ഹു​ബ​ലി​മാ​രെ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ശ​ക്​​ത​രാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ ജ​നം പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു. ജ​ന​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും അ​ധി​കാ​ര​ത്തോ​ട് വ​ലി​യ​വി​ധ​ത്തി​ൽ വി​ധേ​യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. മോ​ദി നോ​ട്ട്​ നി​രോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത് യു​ക്​​തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ജ​നം ആ ​യു​ക്​​തി​രാ​ഹി​ത്യം വ​ലു​താ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. 56 ഇ​ഞ്ച് നെ​ഞ്ച​ള​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല​ത​രം വ​ർ​ണ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജ​നം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു മ​നോ​ഭാ​വ​മു​ണ്ട്. പ​ല​രീ​തി​യി​ൽ ജ​നം സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു. വി.​പി. സി​ങ് സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​തി​യാ​ണോ, നെ​ഹ്റു​വാ​ണോ എ​ന്ന​തൊ​ന്നു​മ​ല്ല വി​ഷ​യം. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​യേ​ൺ​മാ​നോ​ടാ​ണ് ഇ​ഷ്​​ടം. മാ​വോ, ലൂ​യി 14 തു​ട​ങ്ങി സ​ർ​വാ​ധി​പ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ക്ഷേ, അ​യേ​ൺ​മാ​ന്മാ​രെ​ല്ലാം ഭ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ പ​രാ​ജ​യ​വും നാ​ശം വി​ത​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എെ​ൻ​റ പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര​യെ പു​ക​ഴ്ത്തു​ന്നി​ല്ല. പ​ക​രം അ​വ​രെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്​​മ​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കാ​രം അ​വ​ർ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ േപ്രാ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് എ​െ​ൻ​റ പു​സ്​​ത​കം എ​ന്ന് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ ക​രു​തി.

അടുത്ത പു​സ്​​ത​കം? ഫി​ക്​​ഷ​നു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടോ?
ഇ​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ പു​സ്​​ത​കര​ച​നാ പ​ദ്ധ​തി​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പു​സ്​​ത​ക​ത്തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ ന​ല്ല പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ഴു​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ഫി​ക്​​ഷ​ൻ എ​ഴു​തി. ഇ​നി നോ​വ​ൽ എ​ഴു​താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഞാ​നി​നി ക​ഥേ​ത​ര ര​ച​ന​ക​ളാ​ണ് എ​ഴു​തു​ക. അ​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ര​സ​ക​രം.

വ്യ​ക്​​തി, ജീ​വി​തം, നി​ല​പാ​ട്

താ​ങ്ക​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് ബ്യൂ​റോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, നി​യ​മ​ജ്ഞ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​പ്പോ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് അ​തി​ൽനി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ ജേ​ണ​ലി​സം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു?
ഞാ​ൻ ഓ​ക്സ്​​ഫ​ഡി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​ത് ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. ച​രി​ത്രം എ​ന്നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം, പൊ​തു​ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ലു​താ​യി വ​ശീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി വ​ലി​യ മാ​തൃ​കാ സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ചെ​ന്നാ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. ഞാ​നും ര​ജ്ദീ​പും ഇ​ന്ത്യ​യെ​പ്പ​റ്റി വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ഐ​ഡി​യ​ലി​സ്​​റ്റ് ആ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ഐ​ഡി​യ​ലി​സം ഇ​ന്ന് തു​ട​രു​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല.

എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ര​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി​യെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​ത്?

ഞ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ക്സ്​​ഫ​ഡി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് 1989ലാ​ണ്. ഒ​രേ ക്ലാ​സി​ൽ. അ​ദ്ദേ​ഹം നി​യ​മം പ​ഠി​ച്ചു. ഞാ​ൻ ച​രി​ത്ര​വും. അ​വി​ടെ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രി​ച​യം ഞ​ങ്ങ​ളെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ക്കി.

സാ​ഗ​രി​ക ഘോ​ഷ് എ​ന്ന പേ​ര് ബം​ഗാ​ൾ പേ​രു​മാ​യി സാ​മ്യ​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഡ​ൽ​ഹി​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശ​മെ​ന്ന് കാ​ണു​ന്നു..?

ഞ​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗാ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. അ​ച്ഛ​ൻ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ കേ​ഡ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ ആ​റു​വ​യ​സ്സു​വ​രെ ജീ​വി​ച്ച​ത് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളിെ​ൻ​റ ഉ​ൾ​നാ​ടു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്. ആ​റാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ താ​മ​സ​മാ​ക്കി. ’78ൽ ​ഞ​ങ്ങ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കു താ​മ​സം മാ​റ്റി. അ​തി​നാ​ൽ പ​ഠി​ച്ച​തെ​ല്ലാം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലാ​ണ്. അ​ച്ഛ​ൻ പി​ന്നീ​ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബം​ഗാ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യെ​ങ്കി​ലും അ​മ്മ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. ഞാ​ൻ വ​ള​ർ​ന്ന​തെ​ല്ലം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യാ​ണ് എെ​ൻ​റ ആ​സ്​​ഥാ​നം. പ​ക്ഷേ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ കു​റെ​യേ​െ​റ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​ട​യ്ക്ക് അ​വ​രെ കാ​ണാ​നാ​യി പോ​കാ​റു​ണ്ട്.

പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളാ​ണ് നാ​ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഐ​ഡി​യ​ലി​സ്​​റ്റി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം ഉ​ണ്ടോ?

ഞാ​ൻ ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​നി​ക്കൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടും കൂ​റി​ല്ല. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്താ​ണ് ഞാ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു പ​റ​യാം. സി.​പി.​എം, സി.​പി.​ഐ എ​ന്ന​ർ​ഥ​ത്തി​ല​ല്ല. ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റു​ക​ളെ എ​നി​ക്കി​ഷ്​​ട​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. എെ​ൻ​റ നാ​ട് ബം​ഗാ​ളാ​ണ്. അ​വി​ടെ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ഭ​രി​ച്ച​തു ഞാ​ൻ നേ​രി​ട്ടു​ക​ണ്ട​താ​ണ്. അ​വ​ർ ആ ​സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ പൂ​ർണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്തു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ, പ്രാ​ന്ത​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എേ​ൻ​റ​തു​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഞാ​ൻ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. അ​പ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ പ​റ്റും? ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കുവ​ഹി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക തി​ന്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽനി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​വും. ജാ​തി ഉ​ന്മൂ​ല​നം, സ്​​ത്രീ അ​വ​കാ​ശം, മ​തേ​ത​ര​ത്വം, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ അ​വ​കാ​ശം, അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സം, ഭൂ​രാ​ഹി​ത്യ​ത്തിെ​ൻ​റ പ്ര​ശ്നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ. പ​ക്ഷേ ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ് പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ത്തിെ​ൻ​റ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ജ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ആ ​ന​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തിെൻ​റ മൊ​ത്തം ചി​ന്ത​യെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.ശ്രീ​ശ്രീ ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ ടോ​ക്​​​ഷോ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ചി​ല ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു..?

ശ്രീ​ശ്രീ ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മെ​ന്ന് ശ​രി​ക്കും എ​നി​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ഭി​മു​ഖം നേ​ര​ത്തേ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത് പി​ന്നീ​ട് അ​ത് ത​ത്സ​മ​യംപോ​ലെ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ സ​മ​യ​ത്തി
െ​ൻ​റ ഒ​രു പ്ര​ശ്നം ഒ​ഴി​ച്ച് ക​ള്ള​ത്ത​ര​മി​ല്ല. അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്.രവി ശങ്കറിനും അതിൽ ആക്ഷേപമില്ല.  പ​ക്ഷേ, പെ​െ​ട്ട​ന്ന് ചി​ല​ർ എ​നി​ക്ക് നേ​രെ തി​രി​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ, മ​മ​ത​യു​ടെ കാ​ര്യം വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​ണ്. അ​വ​ർ ഷോ​യി​ൽ നി​ന്ന് ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. മ​മ​ത അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ങ്ങ​നെ നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ​ക്ക​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ ത​ത്സ​മ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. തീ​ർ​ത്തും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് മൈ​ക്ക്​ ഉൗ​രി​യി​ട്ട് മ​മ​ത ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് എ​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഷോ​ക്കി​ങ്ങും അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, കു​റ​ച്ചു സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ള​ത് മ​റി​ക​ട​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​നെ ഞാ​ൻ പ​ത​റി​പ്പോ​യി.

മ​റ്റ് മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ? ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ?

മാ​ധ്യ​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ധാ​രാ​ളം ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​വും മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ഹാ​റി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​വ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ല​വ​ട്ടം പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്​​ഥ​ക്ക് ഞാ​ൻ വി​ധേ​യ​യാ​യി. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സൈ​നി​ക​ൻ വ​ന്നു പി​ടി​ച്ചു നി​ർ​ത്തി. പി​ന്നെ സൈ​ന്യ​ത്തിെ​ൻ​റ ചോ​ദ്യംചെ​യ്യ​ലാ​യി. ഇ​തു​ര​ണ്ടും ഒ​ഴി​ച്ച്​ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ മ​റ്റ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മോ​ശം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കു​റെ​യേ​റെ​യു​ണ്ട്. ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി, അ​ദ്വാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി ​െത​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വേ​ള​യി​ൽ അ​ടു​ത്തു പെ​രു​മാ​റാ​നാ​യ​ത് ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഓ​ർ​മ മാ​യാ​വ​തി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള​താ​ണ്. അ​വ​രോ​ട്​ അ​ടു​ക്കാ​ൻത​ന്നെ പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു. 2001ൽ ​മാ​യാ​വ​തി മോ​ശം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ബ​ന്ധം ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

സോ​ഷ്യ​ൽ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു മു​സ്​​ലിം അ​നു​കൂ​ല പോ​സ്​​റ്റിെ​ൻ​റ പേ​രി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ആ ​കേ​സിെ​ൻ​റ അ​വ്സ​ഥ​യെ​ന്താ​ണ്?

ആ ​കേ​സി​ന് എ​ന്തു സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന​റി​യി​ല്ല. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജ​ിസ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വോ എ​ന്നു​പോ​ലും ഉ​റ​പ്പി​ല്ല. പൊ​ലീ​സ്​ പ​രാ​തി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു.

പ​ക്ഷേ, താ​ങ്ക​ൾ ആ ​പോ​സ്​​റ്റ് സ്വ​യം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു..?

രാ​ജ്യ​ത്ത് മു​സ്​​ലിം​ക​ളാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി​യ​ത്. വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​തിെ​ൻ​റ പേ​രി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഞാ​ന​ത് ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളുംകൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തിെ​ൻ​റ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​നം. ആ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും നാ​ല് മു​സ്​​ലിം​ക​ളും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ആ ​സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി നോ​ക്കി​യാ​ൽ ഞാ​നി​ട്ട പോ​സ്​​റ്റ് കൃ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തി​ൽ ഇ​ന്ന് കു​റ്റ​ബോ​ധ​മു​ണ്ട്. അ​ത് ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ​ത്യം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. നോ​ക്കൂ ഇ​വി​ടെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന് ആ​രാ​ണ് നി​ത്യ​വും ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​ത്? ആ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്? പ​ശു മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കാ​ൾ വി​ല​യു​ള്ള​തും വി​ശു​ദ്ധ​വു​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നാ​ണ് വി​ല​യി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന​ത്.

താ​ങ്ക​ൾ മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​യാ​ണോ?
അ​ല്ല, ഞാ​ൻ നി​രീ​ശ്വ​ര​വാ​ദി​യാ​ണ്. ഒ​രു മ​ത​ത്തി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​നൊ​രു എ​ത്തി​യീ​സ്​​റ്റ് ഹ്യൂ​മ​നി​സ്​​റ്റാ​ണ്.

സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്​​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ഇ​ട​ക്ക് താ​ങ്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു..?

ശ​രി​യാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ എെ​ൻ​റ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ട്വി​റ്റ​റി​ല​ട​ക്കം തു​റ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഒ​രു അ​പ​ക​ടമേ​ഖ​ല​കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​വി​ടെ ഹി​ന്ദു​ത്വ ഭ​ക്​​ത​ർ കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​ർ സ്വ​ഭാ​വ​ഹ​ത്യ, ഭീ​ഷ​ണി എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തും. അ​വ​ർ ഞ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് 52 കോ​ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ എ​ന്നും മ​റ്റും എ​ഴു​തി അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചു. എ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. ചാ​ന​ൽ ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് വീ​ടു​െ​വ​ച്ച​ത്. അ​തിെ​ൻ​റ രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി. മ​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കും എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​നി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

ന​മു​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​വ​രാം. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക്ക​ൽ ആ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തോ​ട് എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കും?

മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ തി​ക​ച്ചും ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക്ക​ലാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് ദ​ലി​ത് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മാ​യാ​വ​തി​യെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഞാ​ൻ മു​മ്പ് എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​വ​രു​ടെ വ​സ്​​ത്ര​ത്തെ​പ്പ​റി​യും രൂ​പ​ത്തെ​പ​റ്റി​യു​മെ​ല്ലാം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹാ​സ്യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി. അ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത് വ​ള​രെ ഉ​ന്ന​ത​ജാ​ത​രു​ടെ​യും സ​വ​ർ​ണ​രാ​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ലോ​ക​മാ​ണ്. അ​വ​ർ ദ​ലി​ത് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കം സ്​​ഥാ​നം ന​ൽ​കി​ല്ല. ഈ ​മാ​ധ്യ​മ ലോ​കം വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​ണ്, സ്​​ത്രീ​വി​രു​ദ്ധ​വും​കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വാ​ദ​പ​ര​വും പു​രു​ഷ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത അ​ധി​കാ​ര ഘ​ട​ന​യോ​ട് ഒ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​രാ​ട്ട മ​നഃ​സ്​​ഥി​തി​യോ റി​ബ​ൽ മ​നോ​ഭാ​വ​മോ ഇ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​ര വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യോ​ട് ഒ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ പ​ല​രും ഐ.​എ​.​എ​സ്​ ത​ൽ​പ​ര​രാ​ണ്. ഐ.​എ​.​എ​സ്​ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് ചേ​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യി, വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗം എ​ന്നാ​ണ്. പൊ​തു​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം മാ​റാ​തെ, സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​തം മാ​റാ​തെ ഇ​തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രി​ല്ല. ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യിപോ​ലും വ​നി​താ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ക്കാ​രോ​ട് ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​ല​രും ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യം പു​രു​ഷ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത അ​ധി​കാ​ര വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. അ​ത്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും.മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യെ​പ്പ​റ്റി? ചി​ല​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നീ​ര റാ​ഡി​യ ടേ​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു..?

അ​ഴി​മ​തി മാ​ധ്യ​മലോ​ക​ത്തെ വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​ല​രും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വ്യ​ക്​​തി​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നും ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ്റാ​നും മ​റ്റ് മോ​ശം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. പ​ണ​അ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്്. ഒ​രാ​ൾ പ​ണ​ത്തി​ന് ഉൗ​ന്ന​ൽ​ന​ൽ​കി വ​ഴി​വി​ട്ട മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന​ല്ലാ​താ​യി​ത്തീ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു. അ​വ​ർ ക​രി​യ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​കും. പ​ല ചാ​ന​ലു​ക​ളും അ​തി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​റു​ക​ളാ​യും അ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ​ണം നേ​ടു​ന്ന​തി​നും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നും മ​റ്റു​മാ​ണ്. സം​ശ​യ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള ബി​സി​ന​സു​കാ​ർ പ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി മാ​ത്രം ചാ​ന​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രാ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​കൂ​ടി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സീ ​ന്യൂ​സി​ൽ അ​ത് ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ട​താ​ണ്. ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്ന​ത് മൊ​ത്തം മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​വും മാ​ധ്യ​മ ധ​ർ​മ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പോ​കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. മാ​ന്യ​മാ​യി ജോ​ലി​യെ​ടു​ത്ത പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ​ലി​യ നി​ര ന​മു​ക്കു​ണ്ട് എ​ന്നും ഓ​ർ​ക്ക​ണം, അ​രു​ൺ ഷൂ​രി, ശേ​ഖ​ർ ഗു​പ്ത, വി​നോ​ദ് മേ​ത്ത തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ. ആ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

പു​തി​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ (ന്യൂ ​മീ​ഡി​യ) പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ?

ഉ​ണ്ട്. ന്യൂ​മീ​ഡി​യ സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ധാ​രാ​ളം ന​ല്ല വാ​ർ​ത്താ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ദ ​വ​യ​റു​ണ്ട്, സ്​േ​ക്രാ​ൾ ഉ​ണ്ട്, ട്വി​റ്റ​റി​നെ വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഈ ​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണാ​ത്മ​ക പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​ത് വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. ഭാ​വി ന്യൂ ​മീ​ഡി​യ​യു​ടേ​താ​കും. മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽനി​ന്ന് പ​ല​രും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കും.

മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർത്ത​ക​യാ​ണ്, കോ​ള​മി​സ്​​റ്റാ​ണ്, നോ​വ​ലി​സ്​​റ്റാ​ണ്, ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​കാ​രി​യാ​ണ്. സ്വ​യം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ക?

അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഞാ​ൻ ജേ​ണ​ലി​സ്​​റ്റാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ യഥാ​ർ​ഥ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് എ​നി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​ത്. അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് മ​റ്റെ​ന്തും.
അ​വ​സാ​ന​മാ​യി, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർത്ത​ക​രോ​ട് ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്കാ​നാ​യി താ​ങ്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​രു​തു​ക, താ​ങ്ക​ൾ എ​ന്താ​ണ് പ​റ​യു​ക?
രാ​ജ്യം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹി​യാ​വാം. പ​ക്ഷേ, ഹി​ന്ദു നാ​ഷ​നി​സ്​​റ്റാ​വു​ക​യ​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നാ​ൽ, ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​ലാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ത്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യ​ണം. അ​വ​ർ നി​ഷ്പ​ക്ഷ​രാ​വ​രു​ത്. പ​ക്ഷ​പാ​തി​ക​ളാ​വ​ണം. അ​ധി​കാ​ര​ത്തോ​ട​ല്ല പ​ക്ഷ​പാ​തി​ത്വം പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്. പ്രാ​ന്ത​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ജ​ന​ത​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പ​മാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്​​ഥ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ വ​ള​രെ വൈ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​നി​യും നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അ​വ​സ​ര​മി​ല്ല. ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത കൈ​വെ​ടി​യ​ണം. ശ​ബ്​​ദ​മു​യ​ർ​ത്ത​ണം.

മാധ്യമം ആഴ്​ചപ്പതിപ്പ്​, ലക്കം1018 2017 സെപ്​റ്റംബർ 4